• Slika Crne Gore
RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje
eankete

eAnkete

  • Zadovoljstvo korisnika uslugama koje su koristili preko Portala eUprave
    Anketa ima cilj da prikupljene informacije pomognu kod prepoznavanja potencijalnih nedostataka, problema, a u krajnjem dobijanja inputa relevantih za dalje stvaranje efikasnih elektornskih servisa u javnoj upravi. Anketa je namijenjena korisnicima koji su podnosili zahtjeve preko Portala eUprave.