RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Ministarstvo pravde

Zahtjev za produženje licence za rad posrednika

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za produženje licence za rad posrednika 


Organ zadužen za sprovođenje

Centar za posredovanje 


Nadzorni organ

Ministarstvo pravde 


Opis

Licencu za rad posredniku izdaje Ministarstvo pravde. Licenca se izdaje na vrijeme od pet godina. 


Privreda djelatnost za koju se izdaje licenca

Posredovanje u građanskim i krivičnim stvarima. 


Uslovi za produženje važenja licence

Zahtjev za obnavljanje licence posrednik podnosi Centru najkasnije tri mjeseca prije isteka roka važenja licence.
O zahtjevu odlučuje Ministasrtvo, na predlog Centra, u roku od 15 dana od dana prijema predloga.
Prilikom odlučivanja o obnavljanju licence posebno će se cijeniti:
·         broj završenih postupaka posredovanja;
·          -   pohađanje obuka za posrednike u toku jedne godine;
·          -   odbijanje za postupanje u postupcima posredovanja;
 -  poštovanje Etičkog kodeksa posrednika i ispunjavanje obaveza propisanih ovim zakonom od strane posrednika. 


Gdje i kako

Zahtjev za obnavljanje licence posrednik podnosi Centru najkasnije tri mjeseca prije isteka roka važenja licence.
O zahtjevu iz stava 1 ovog člana odlučuje Ministasrtvo, na predlog Centra, u roku od 15 dana od dana prijema predloga.Prilikom odlučivanja o obnavljanju licence posebno će se cijeniti:
   - broj završenih postupaka posredovanja;
   - pohađanje obuka za posrednike u toku jedne godine;
   - odbijanje za postupanje u postupcima posredovanja;
   - poštovanje Etičkog kodeksa posrednika i ispunjavanje obaveza propisanih ovim zakonom od strane posrednika. (Član 16 Zakona o posredovanju).
Kontakt:
Adesa. Đoka Miraševića 59, Podgorica
Email.  posredovanje@posredovanje.me
Tel.  +382 20 265 349 


Korisni linkovi

http://www.posredovanje.me
http://www.mpa.gov.me/rubrike/posrednici 


Pravna podloga

Zakon o posredovanju
("Službeni list RCG",broj 30/05, Službeni list CG broj 29/​12) 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za obnavljanje licence za rad posrednika

Posrednik može biti lice koje ispunjava zakonom propisane opšte uslove za rad u državnim organima i sljedeće posebne uslove:
   - da ima visoku školsku spremu;
   - da ima najmanje pet godina radnog iskustva;
   - da je završilo odgovarajući program obuke za posredovanje;
   - da nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje posredovanja;
   - da mu nije izrečena mjera bezbjednosti zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti.
Stranac koji je ovlašćen da obavlja poslove posredovanja u drugoj državi može voditi postupak međunarodnog posredovanja u Crnoj Gori, u pojedinim slučajevima, pod uslovom uzajamnosti. 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Pretraživanje