RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Glavni grad Podgorica

Prijava prijavljuje obavljanje pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
Naziv usluge

Prijava


Organ zadužen za sprovođenje

Sekretarijat za  rad, mlade i  socijalno  staranje


Nadzorni organ

Inspektor  lokalne  uprave i glavni  administrator


Opis

Prijava  kojom   fizičko  lice  prijavljuje  obavljanje pružanja  ugostiteljskih usluga  u  domaćinstvu   po osnovu koje  se   donosi  rješenje  o upisu  u Centralni  turistički  registar.


Gdje i kako podnijeti zahtjev za licencu

Prijava  se podnosi na  šalteru Sekretarijata, ul.Vuka  Karadžića  br. 16, ili na  E-mail  Sekretarijata.

Kontakt  osobe:  Mirjana  Perović  625-205;

Nevenka Vukčević i Maja  Bagarić 625-063;

Katnić Nataša 625-686;

Šalter 447-109; 

FAX tel.447-160 i 625-724;   E-mail:sekretarijat.rms@podgorica.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

Ugostiteljstvo


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

-          Dokaz o  svojini ili  zakupu ili pravu korišćenja  ugostiljskog objekta, odnosno  zemljišta za  kamp;

-          Izjavu o ispunjenosti minimalno  tehničkih uslova u pogledu prostora  opreme  i  sredstava  za  obavljanje ugostiteljske  djelatnosti;

-          Popunjen  obrazac ček – liste za  traženu kategoriju i

-          Popunjen obrazac za upis u  Centralni turistički  registar:

Fotokopija  lične  karte ili putne  isprave za  stranca.  


Period važenja licence

8 dana od dana podnošenja prijave


Rok za izdavanje licence

Neograničen ili periodičan (sezonski)


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Zakonom je  samo  predvidjena  obaveza  ugostitelja  da  obavijesti nadležni organ o nastaloj promjeni  u roku od             8 dana  od  dana  nastanka  promjene.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Administrativna  taksa  3 eura za zahtjev, a taksa  za  rješenje  o upisu u CTR  zavisi od površine  objekta, i to:

a)      do 50 m2 – 30 eura

b)      od  50  do 200 m2 – 50 eura

preko 200 m2 – 75 eura 


Korisni linkovi

www.podgorica.me


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Član  77 i 78 

Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

(CG”, br.  2/18,  4/18 i 13/18)


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Pretraživanje