RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Glavni grad Podgorica

Prijava kojom privredno društvo ili preduzetnik prijavljuje obavljanje zanatske djelatnosti
Naziv usluge

Prijava  kojom privredno  društvo ili preduzetnik prijavljuje obavljanje  zanatske  djelatnosti


Organ zadužen za sprovođenje

Sekretarijat za  rad, mlade i  socijalno  staranje


Nadzorni organ

Tržišni nspektor i  glavni  administrator


Opis

Prijava  kojom privredno  društvo ili preduzetnik prijavljuje obavljanje  zanatske  djelatnosti


Gdje i kako podnijeti zahtjev za licencu

Prijava  se podnosi na  šalteru Sekretarijata, ul.Vuka  Karadžića  br. 16, ili na  E-mail  Sekretarijata.

Kontakt  osobe:  Mirjana  Perović  625-205;

Nevenka Vukčević i Maja  Bagarić 625-063;

Katnić Nataša 625-686;

Šalter 447-109; 

FAX tel.447-160 i 625-724; E-mail:sekretarijat.rms@podgorica.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

Zanatstvo


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Nije  propisana propratna dokumentacija


Rok za izdavanje licence

Po prijavi  se  izdaje  potvrda  o  obavljanju  zanatske  djelatnosti, ali  se  ne  dostavlja podnosiocu  prijave


Period važenja licence

Neograničen


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Za promjenu  podatka iz prijave  ili prestanak obavljanja  zanatske  djelatnosti podnosi  se  prijava o  promjeni podataka.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Administrativna  taksa  3 eura za prijavu.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Član  12 Zakona o zanatstvu (“Službeni list CG”, br.  54/09, 64/09 i 40/11)


Korisni linkovi

www.podgorica.me


Napomena

Popunujavanju  se  i predaju dva  primjerka  prijave, ovjeravaju  otiskom prijemnog  štambilja i prosledjuju  pravnicima na  obradu. Nakon  pravničke  obrade primjerak  prijave  preuzima  podnosilac,  a  na osnovu  drugog  primjerka  se izradjuje potvrda  i  vrši elektronska  obrada  podataka.


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Pretraživanje