RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?


Javne rasprave

Uputstva za korišćenje(otvori)(zatvori)

Javne rasprave mogu inicirati samo prijavljeni korisnici portala eUprava kojima je to omogućeno, nakon obraćanja administratoru portala putem Kontakta. Učešće u javnoj raspravi je moguće za sve korisnike koji se prijave na portal eUprava.

Na stranici Javne rasprave svi zainteresovani mogu slаti komentаre, sugestije i prilаgаti dokumente u vezi sа predmetom jаvne rаsprаve, koja je pokrenuta. Inicijator jаvne rаsprаve zаdržаvа prаvo dа ne objаvi u cjelini ili djelimično komentаre koji nijesu u vezi sа predmetom jаvne rаsprаve.

 

18.05.2017. 13:25

Na osnovu člana 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG", broj 12/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje

 

12.05.2017. 11:56

Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima,da seuključe u javne konsultacije i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o radu.

11.05.2017. 14:07

Tekst Nacrta Zakona o Fondu rada je 30. marta 2017. godine objavljen na sajtu Ministarstva rada i socijalnog staranja i portal e-uprave, sa pozivom da se svi organi, organizacije, udruženja i pojedinci, uključe u javnu raspravu.

08.05.2017. 14:20

i upućuje JAVNI POZIV organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o reprezentativnosti sindikata.

05.05.2017. 15:00

JAVNI POZIV zainteresovanoj javnosti (građanima, pravnim licima i preduzetnicima, Uniji poslodavaca, sindikalnim organizacijama, zdravstvenim ustanovama, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, organima lokalne uprave, Zajednici opština Crne Gore, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim subjektima za pitanja koja se uređuju ovim zakonom) da se uključe u postupak pripreme PREDLOGA ZAKONA O LJEKOVIMA