RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?


Javne rasprave

Uputstva za korišćenje(otvori)(zatvori)

Javne rasprave mogu inicirati samo prijavljeni korisnici portala eUprava kojima je to omogućeno, nakon obraćanja administratoru portala putem Kontakta. Učešće u javnoj raspravi je moguće za sve korisnike koji se prijave na portal eUprava.

Na stranici Javne rasprave svi zainteresovani mogu slаti komentаre, sugestije i prilаgаti dokumente u vezi sа predmetom jаvne rаsprаve, koja je pokrenuta. Inicijator jаvne rаsprаve zаdržаvа prаvo dа ne objаvi u cjelini ili djelimično komentаre koji nijesu u vezi sа predmetom jаvne rаsprаve.

 

08.08.2017. 14:13

Ministarstvo vanjskih poslova, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list Crne Gore”, broj 12/12), daje na javnu raspravu...

05.08.2017. 11:25


Ministarstvo rada i socijalnog staranja upućuje javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima,da se uključe u javnu jaspravu i daju svoj doprinos u razmatranju nacrta Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.04.08.2017. 10:19


Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javnu raspravu nacrt Zakona o radu i upućuje javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima,da seuključe u javnu jaspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o radu.Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt zakona mogu se dostaviti Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Rimski Trg broj 46 PC Vektra Podgorica ili na fax: +382 20 226 584, kao i na e-mail: kabinet@mrs.gov.me.Javna rasprava o Nacrtu zakona trajaće najmanje 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave.01.08.2017. 15:03

Shodno odredbama člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ( “Službeni list Crne Gore”, broj 12/12), Ministarstvo javne uprave objavljuje Izvještaj sa javne rasprave o nacrtu zakona o lokalnoj samoupravi.

01.08.2017. 11:32

Shodno odredbama Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo javne uprave objavljuje Izvještaj sa javne rasprave o nacrtu zakona o Prijestonici.