RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?


Javne rasprave

Uputstva za korišćenje(otvori)(zatvori)

Javne rasprave mogu inicirati samo prijavljeni korisnici portala eUprava kojima je to omogućeno, nakon obraćanja administratoru portala putem Kontakta. Učešće u javnoj raspravi je moguće za sve korisnike koji se prijave na portal eUprava.

Na stranici Javne rasprave svi zainteresovani mogu slаti komentаre, sugestije i prilаgаti dokumente u vezi sа predmetom jаvne rаsprаve, koja je pokrenuta. Inicijator jаvne rаsprаve zаdržаvа prаvo dа ne objаvi u cjelini ili djelimično komentаre koji nijesu u vezi sа predmetom jаvne rаsprаve.

 

13.06.2016. 15:24

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja Javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12), pokreće Javnu raspravu o

02.06.2016. 15:14

U skladu sa Urdbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG" br 7712), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva upućuje

02.06.2016. 14:13

U skladu sa Urdbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG" br 7712), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva upućuje