RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?


Javne rasprave

Uputstva za korišćenje(otvori)(zatvori)

Javne rasprave mogu inicirati samo prijavljeni korisnici portala eUprava kojima je to omogućeno, nakon obraćanja administratoru portala putem Kontakta. Učešće u javnoj raspravi je moguće za sve korisnike koji se prijave na portal eUprava.

Na stranici Javne rasprave svi zainteresovani mogu slаti komentаre, sugestije i prilаgаti dokumente u vezi sа predmetom jаvne rаsprаve, koja je pokrenuta. Inicijator jаvne rаsprаve zаdržаvа prаvo dа ne objаvi u cjelini ili djelimično komentаre koji nijesu u vezi sа predmetom jаvne rаsprаve.

 

27.09.2016. 11:54

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU
O PREDLOGU STRATEGIJE ZAŠTITE OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA, RADIJACIONE SIGURNOSTI I UPRAVLJANJA RADIOAKTIVNIM OTPADOM ZA PERIOD 2017-2021. GODINE S AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2017-2021. GODINE

15.09.2016. 14:31

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“ br. 12/12), Ministarstvo zdravlja, upućuje

15.09.2016. 13:43

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU O AŽURIRANOJ I REVIDOVANOJ “PROJEKCIJI DUGOROČNOG SNABDIJEVANJA VODOM CRNE GORE”

05.09.2016. 16:11

Obavještava se javnost da će se u periodu od 05.09.2016. do 05.10.2016. godine, održati

JAVNA RASPRAVA

o Nacrtu Državne studije lokacije "Dio sektora 22" i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

 

30.08.2016. 13:47

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU
O NACRTU ZAKONA O NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA