RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?


Javne rasprave

Uputstva za korišćenje(otvori)(zatvori)

Javne rasprave mogu inicirati samo prijavljeni korisnici portala eUprava kojima je to omogućeno, nakon obraćanja administratoru portala putem Kontakta. Učešće u javnoj raspravi je moguće za sve korisnike koji se prijave na portal eUprava.

Na stranici Javne rasprave svi zainteresovani mogu slаti komentаre, sugestije i prilаgаti dokumente u vezi sа predmetom jаvne rаsprаve, koja je pokrenuta. Inicijator jаvne rаsprаve zаdržаvа prаvo dа ne objаvi u cjelini ili djelimično komentаre koji nijesu u vezi sа predmetom jаvne rаsprаve.

 

23.06.2017. 15:10

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje 

23.06.2017. 13:36

Na osnovu člana 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, br. 12/12), Ministarstvo ekonomije daje na javnu raspravu

23.06.2017. 10:13

Tekst Nacrta zakona o reprezentativnosti sindikata je 8. maja 2017. godine objavljen na sajtu Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave.

20.06.2017. 12:31

Na osnovu člana 9 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo kulture upućuje

16.06.2017. 15:04

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), dana 28. aprila 2017. godine dalo na javnu raspravu Nacrt zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije