RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?


Javne rasprave

Uputstva za korišćenje(otvori)(zatvori)

Javne rasprave mogu inicirati samo prijavljeni korisnici portala eUprava kojima je to omogućeno, nakon obraćanja administratoru portala putem Kontakta. Učešće u javnoj raspravi je moguće za sve korisnike koji se prijave na portal eUprava.

Na stranici Javne rasprave svi zainteresovani mogu slаti komentаre, sugestije i prilаgаti dokumente u vezi sа predmetom jаvne rаsprаve, koja je pokrenuta. Inicijator jаvne rаsprаve zаdržаvа prаvo dа ne objаvi u cjelini ili djelimično komentаre koji nijesu u vezi sа predmetom jаvne rаsprаve.

 

19.07.2016. 14:22

Na osnovu člana 12 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo nauke objavljuje Izvještaj o dostavljenim prijedlozima, primjedbama i sugestijama u toku javne rasprave na tekst Nacrta Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020) s Akcionim planom. Okrugli sto o Nacrtu Strategije inovativne djelatnosti s Akcionim planom održan je 08. jula 2016. godine, u Ministarstvu nauke...

15.07.2016. 16:20

Na osnovu člana 12 stav 4 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ( "Sl.list Crne Gore, broj 12/12) Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije objavljuje Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Strategije razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine.