RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?


Javne rasprave

Uputstva za korišćenje(otvori)(zatvori)

Javne rasprave mogu inicirati samo prijavljeni korisnici portala eUprava kojima je to omogućeno, nakon obraćanja administratoru portala putem Kontakta. Učešće u javnoj raspravi je moguće za sve korisnike koji se prijave na portal eUprava.

Na stranici Javne rasprave svi zainteresovani mogu slаti komentаre, sugestije i prilаgаti dokumente u vezi sа predmetom jаvne rаsprаve, koja je pokrenuta. Inicijator jаvne rаsprаve zаdržаvа prаvo dа ne objаvi u cjelini ili djelimično komentаre koji nijesu u vezi sа predmetom jаvne rаsprаve.

 

19.12.2018. 07:41

Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organiizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a nakon završetka Javnog konkursa „Dijalog za Evropu“ objavljen 14.11.2018. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva javne uprave u 2018. godini u oblasti evropskih integracija objavljuje

19.12.2018. 07:41

Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organiizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a nakon završetka Javnog konkursa „Dijalog za Evropu“ objavljen 14.11.2018. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva javne uprave u 2018. godini u oblasti evropskih integracija objavljuje

18.12.2018. 14:54

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 041/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana Radne grupe za pripremu Predloga zakona o uspostavljanju okvira za zaštitu morske sredine.