RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?


Javne rasprave

Uputstva za korišćenje(otvori)(zatvori)

Javne rasprave mogu inicirati samo prijavljeni korisnici portala eUprava kojima je to omogućeno, nakon obraćanja administratoru portala putem Kontakta. Učešće u javnoj raspravi je moguće za sve korisnike koji se prijave na portal eUprava.

Na stranici Javne rasprave svi zainteresovani mogu slаti komentаre, sugestije i prilаgаti dokumente u vezi sа predmetom jаvne rаsprаve, koja je pokrenuta. Inicijator jаvne rаsprаve zаdržаvа prаvo dа ne objаvi u cjelini ili djelimično komentаre koji nijesu u vezi sа predmetom jаvne rаsprаve.

 

19.01.2018. 14:01

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje

15.01.2018. 10:46

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje

14.12.2017. 09:55

Ministarstvo nauke raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za izradu preliminarne studije izvodljivosti za biohemijsku laboratoriju u Inovaciono preduzetničkom centru Tehnopolis u Nikšiću...

14.12.2017. 09:22

Ministarstvo nauke raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za izradu preliminarne studije izvodljivosti za laboratoriju za industrijski dizajn u Inovaciono preduzetničkom centru Tehnopolis u Nikšiću...

12.12.2017. 13:03

Javni poziv romskim i egipćanskim organizacijama civilnog društva za podnošenje predloga projekata za u okviru projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa”, finansiranog od strane Evropske unije.