RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje

JAVNA OBAVJEŠTENJA

10.08.2018. 08:31

Na osnovu Zakona o Nevladinim organizacijama (,,sl.list CG’’ br 39/11 i 37/17) i Javnog konkursa za finansiranje projekata/programa Nevladinih organizacija u oblasti sigurnosti i bezbjednosti saobraćaja s posebnim osvrtom na lica sa invaliditetom broj 023/18-01-3005/1 od 20.04.2018. godine, Komisija za raspodjelu sredstava Nevladinim organizacijama Ministarstva saobraćaja i pomorstva donosi:

28.06.2018. 14:10

U skladu sa članom 32g, stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17) Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama formirana Rješenjem Ministarstva za ljudska i manjinska prava br. 01-006-431/1 od 20.04.2018.godine, nakon zasijedanja Komisije 26. i 27. juna 2018. godine objavljuje

28.06.2018. 09:26

U skladu sa stavom člana 32g, stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17) Komisija za raspodjelu sredstava za
finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godine
objavljuje