RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje

Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem

Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem 2017/2018. godine

Radni tim za praćenje implementacije Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenem visokim obrazovanjem podsjeća da je rok za prijavljivanje korisnika za učešće u Programu, preko portala eUprave, 18. novembar 2017. godineProgram stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, organizuje se po šesti put, za 2017/2018. godinu. Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje. Prema analizi koju je sprovelo Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Poreskom upravom, a koja se odnosi na četiri godine realizacije Programa, od 14.252 korisnika Programa 6.865 njih odnosno 48,16% je nastavilo radni angažman

Radni tim za implementaciju ProgramaDOKUMENTACIJA:
Koraci u implementaciji programa strucnog osposobljavanja.pdf

ADMINISTRATORI PORTALA eUPRAVE

(za sva tehnička pitanja i eventualne probleme prilikom elektronskog prijavljivanja)

e-mail: euprava@mju.gov.me

tel.br: 020 234 851

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE 

Zdenka Ivanović, telefon: (+382) 20 405 204, email:
zdenka.ivanovic@zzzcg.me

UPRAVA ZA KADROVE 

Anita Ljucović tel.br. 020/202-291, e-mail:
anita.ljucovic@uzk.gov.me 

Biljana Petrović - Nedović tel.br. 020/202-291, e-mail:
bilja.nedovic@uzk.co.me

MINISTARSTVO PROSVJETE 

Biljana Mišović, e-mail: biljana.misovic@mps.gov.me 

Milica Žižić, telefon: (+382) 20 410 193, email:
milica.zizic@mps.gov.me