RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje

Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem

SAOPŠTENJE: Još 86 visokoškolaca dobilo poslodavca u drugom krugu prijava

Prijavljivanje za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem je završeno, a nakon drugog kruga prijava, još 86 svršenih visokoškolaca je dobilo poslodavca, dok je 190 ostalo bez poslodavca, usljed nekompatibilnosti potreba korisnika i tražnje poslodavaca.
Oni su u drugom krugu imali priliku da biraju neka od preostalih 7.000 slobodnih mjesta.

Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem organizuje se po šesti put. Ove godine oglašeno je 10. 029 slobodnih mjesta od čega 60% iz privatnog, a 40% iz javnog sektora. Za učešće u Programu prijavilo se 3.241 lice, a 3.055 ostvarilo je pravo da se stručno osposobljava tokom sljedeće godine. Jedini kriterijum za povezivanje kandidata sa poslodavcima bio je prosječna ocjena.

Korisnici Programa potpisaće ugovore sa poslodavacima do 15. januara 2018. godine, kada će i otpočeti realizacija Programa u trajanju od devet mjeseci.

Prema analizi koju je sprovelo Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Poreskom upravom, a koja se odnosi na četiri godine realizacije Programa, od 14.252 korisnika Programa 6.865 njih odnosno 48,16% je nastavilo radni angažman.
Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje.

Spisak korisnika kojima su dodijeljeni poslodavci u drugom krugu možete preuzeti OVDJE.

Spisak korisnika kojima su dodijeljeni poslodavci u prvom krugu možete preuzeti OVDJE.

Radni tim za implementaciju Programa

DOKUMENTACIJA:
Koraci u implementaciji programa strucnog osposobljavanja.pdf

ADMINISTRATORI PORTALA eUPRAVE

(za sva tehnička pitanja i eventualne probleme prilikom elektronskog prijavljivanja)

e-mail: euprava@mju.gov.meZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE 

Zdenka Ivanović, telefon: (+382) 20 405 204, email:
zdenka.ivanovic@zzzcg.me

UPRAVA ZA KADROVE 

Anita Ljucović tel.br. 020/202-291, e-mail:
anita.ljucovic@uzk.gov.me 

Biljana Petrović - Nedović tel.br. 020/202-291, e-mail:
bilja.nedovic@uzk.co.me

MINISTARSTVO PROSVJETE 

Biljana Mišović, e-mail: biljana.misovic@mps.gov.me 

Milica Žižić, telefon: (+382) 20 410 193, email:
milica.zizic@mps.gov.me