RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje

Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem

Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem 2017/2018. godine – Objavljen poziv poslodavcima

Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, shodno propisima, organizovaće se po šesti put, za 2017/2018. godinu. Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje.

Javni poziv za prijavu poslodavaca je objavljen 8. septembra 2017. godine i isti se može naći na sajtovima Uprave za kadrove i Zavoda za zapošljavanje.

Poslodavci privatnog i javnog sektora, koji obavljaju djelatnost na teritoriji Crne Gore, prijavu podnose u periodu od 15. septembra do 16. oktobra tekuće godine, nakon čega će biti objavljen poziv za buduće korisnike Programa. Elektronska prijava za Poslodavce biće dostupna od 15. septembra od 07:00 časova do 16.oktobra do 15:00 časova.

Stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

Cilj Programa je da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija. Program treba da doprinese i smanjenju nezaposlenosti mladih, kao i da pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike.

Prema podacima koje je dostavila Poreska uprava, a koji se odnose na prethodne četiri godine realizacije Programa (2013, 2014, 2015 i 2016. godina), od 14.252 korisnika Programa 6.865 korisnika, odnosno 48,16% je nastavilo radni angažman.

Radni tim za implementaciju Programa

Prijave poslodavaca, javni sektor:
Pokrenite Obrazac br. 1 - Uprava za kadrove - bez digitalnog certifikata
Prijave poslodavaca, privatni sektor:
Pokrenite Obrazac br. 1 - Zavod za zapo۬javanje - bez digitalnog certifikata


DOKUMENTACIJA:
Koraci u implementaciji programa strucnog osposobljavanja.pdf
Popunjavanje elektronskog obrasca preko Portala eUprave za Poslodavce 2017.pdf

KONTAKTI:

ADMINISTRATORI PORTALA eUPRAVE

(za sva tehnička pitanja i eventualne probleme prilikom elektronskog prijavljivanja)

e-mail: euprava@mju.gov.me

tel.br: 020 234 851

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE 
Zdenka Ivanović, telefon: (+382) 20 405 204, email:
zdenka.ivanovic@zzzcg.me

UPRAVA ZA KADROVE 
Anita Ljucović tel.br. 020/202-291, e-mail:
anita.ljucovic@uzk.gov.me 
Biljana Petrović - Nedović tel.br. 020/202-291, e-mail:
bilja.nedovic@uzk.co.me

MINISTARSTVO PROSVJETE 

Biljana Mišović, e-mail: biljana.misovic@mps.gov.me 
Milica Žižić, telefon: (+382) 20 410 193, email:
milica.zizic@mps.gov.me