RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda


Organ zadužen za sprovođenje

Poreska uprava Crne Gore


Nadzorni organ

Ministarstvo finansija


Opis

Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda izdaje Poreska uprava kao nadležni organ. Da biste ostvarili ovo pravo potrebno je da podnesete Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda.


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda možete podnijeti preko portala eUprava, pri čemu se zahtijeva logovanje digitalnim certifikatom.

Zahtjev je moguće podnijeti i putem pošte ili neposredno na arhivi Područne jedinice Poreske uprave, prema mjestu prebivališta. Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala ili web stranice Poreske uprave.

Uz elektronski zahtjev se prilaže dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u visini od 5,00 €, na žiro račun 832-3161-26 (obavezan prilog). 

Nadležni organ je dužan izdati uvjerenje u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva.


Korisni linkovi

www.poreskauprava.gov.me

 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?