RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Izdavanje licence za obavljanje naučno istraživačke djelatnosti
Naziv usluge

 Izdavanje licence za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo nauke


Nadzorni organ

 Ministarstvo nauke


Opis

I grupa - samo-deklaracija ili se podnosi odredena dokumentacija, ali je  procedura cisto formalne prirode i nema prethodnih inspekcija ili drugih  profesionalnih kontrola ispunjenosti minimalnih tehnickih uslova 


Dokumentacija

1.Akt o osnivanju ustanove;
2.Program naucnoistraživacke djelatnosti ustanove;
3.Ugovore o radu za najmanje tri zaposlena na neodredeno vrijeme, i to za: 1 dokora nauka, 1 magistra nauka i 1  magistranta ili jednog doktoranta;
4.Popis naucnoistraživacke opreme kojom raspolaže ustanova;
5.Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu poslovnog prostora na vrijeme najmanje od 3 godine ;
6.Dokaz o obezbijedenim sredstvima za osnivanje i rad u iznosu od najmanje 20.000€;
7.Dokaz o obezbijedenim higijensko – tehnickim uslovima  za rad;
8.Dokaz o posjedovanju naucne i informacione dokumentacije;
9.Osnovnu šifru i broj djelatnosti u Centralnom registru Privrednog suda;

 


Gdje i kako

Podnosilac zahtjeva za izdavanje licence je dužan da Ministarstvu nauke dostavi:

1.Akt o osnivanju ustanove;
2.Program naucnoistraživacke djelatnosti ustanove;
3.Ugovore o radu za najmanje tri zaposlena na neodredeno vrijeme, i to za: 1 dokora nauka, 1 magistra nauka i 1  magistranta ili jednog doktoranta;
4.Popis naucnoistraživacke opreme kojom raspolaže ustanova;
5.Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu poslovnog prostora na vrijeme najmanje od 3 godine ;
6.Dokaz o obezbijedenim sredstvima za osnivanje i rad u iznosu od najmanje 20.000€;
7.Dokaz o obezbijedenim higijensko – tehnickim uslovima  za rad;
8.Dokaz o posjedovanju naucne i informacione dokumentacije;
9.Osnovnu šifru i broj djelatnosti u Centralnom registru Privrednog suda; 


Pravna podloga

Zakon o naucnoistraživackoj djelatnosti (“Službeni list CG”, broj: 80/10), (od cl.28 do cl. 37)

Pravilnik o sadržaju registra, nacinu upisa i brisanju iz registra licenciranih naucno istraživackih ustanova (“Službeni list CG”, broj : 8/11) 


Taksa naknada

 Taksa se ne naplaćuje


Rok za izvršavanje

Po Zakonu o opštem upravnom postupku rok za rješavanje po zahtjevu je mjesec dana, od dana predaje zahtjeva.


Vrijeme važenja


Uslovi izdavanja licence

U postupku izdavanja licence Ministarstvo provjerava da li ustanova ima obezbjedene higijensko-tehnicke uslove, u skladu sa posebnim zakonom, i to na osnovu dokaza koje dostavi ustanova, kao i obilaskom ustanove od strane Komisije za utvrdivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence. 


Razlozi za prestanak važenja

Ministarstvo ce oduzeti licencu po službenoj dužnosti, na prijedlog nadležnog inspektora ili drugog zainteresovanog lica kada utvrdi da ustanova: 

- ne obavlja djelatnost za koju je osnovana; 
- ne ispunjava uslove iz clana 29 Zakona o naucnoistraživackoj djelatnosti; i 
- ako ne otkloni utvrdene nedostatke u zakonskom roku. 


Pravo žalbe i rok za žalbu

Rješenje Ministarstva nauke o izdavanju licence je konacno.Protiv Rješenja Ministarstva nauke u postupku izdavanja licence za obavljanje naucnoistraživacke djelatnosti može se pokrenuti upravni spor tužbom pred Upravnim sudom Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja.


Korisni linkovi

Ministarstvo nauke

Registar eLicenci 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?