РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за оцјену квалитета вина

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Захтјев за оцјену квалитета вина


Орган задужен за спровођење

Министарство пољопривреде и руралног развоја


Опис

Прије стављања у промет, потребно је извршити узорковање и оцјену квалитета вина, која обухвата лабораторијску анализу физичко-хемијских карактеристика вина и органолептичку оцјену. Произвођач вина дужан је да Министарству пољопривреде и руралног развоја достави захтјев за оцјену квалитета вина, на основу којег се формира комисија са задатком да сачини извјештај о количини и квалитету предметног вина, а који је основ за доношење Рјешења о дозволи стављања вина у промет.


Гдје и како

Захтјев за оцјену квалитета вина можете поднијети путем поште или непосредно на писарницу Министарства пољопривреде и руралног развоја, Римски трг бр. 46, 81000 Подгорица, Црна Гора. Уколико је вино произведено од купљеног грожђа, уз захтјев се прилаже доказ о куповини грожђа (купопродајни уговор или уплатница или извод из банке као доказ о извршеној уплати) и доказ о поријеклу грожђа (извод из Виноградарског регистра продавца грожђа).


Корисни линкови

Министарство пољопривреде и руралног развоја


Правна подлога

Закон о вину (Сл. лист ЦГ 41/2016)


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?