RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za refundiranje troška kontrole kvaliteta vina

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za refundiranje troška kontrole kvaliteta vina


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


Opis

Uredbom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2017. godinu – AGROBUDŽET, u programu 2.1.10. »Unapređivanje kvaliteta proizvoda«, predviđena je   finansijska komponenta za nadoknadu troškova za laboratorijske analize, koja obuhvata i laboratorijsku analizu fizičko-hemijskih svojstava vina.

Pravo na nadoknadu troškova za obavljenu fizičko-hemijsku analizu vina, kao dijela ocjene  kvaliteta vina radi dobijanja dozvole za stavljanje u promet, mogu da ostvare registrovani  proizvođači vina čija godišnja proizvodnja vina ne prelazi 30.000 litara.

Visina podrške je do 50% od ukupnih troškova na osnovu dostavljenog zahtjeva i dokaza o uplati. Maksimalna visina podrške po proizvođaču je 300 eura.

Rok za dostavljanje zahtjeva je 30. novembar 2017. godine.

Zahtjev za refundiranje troška kontrole kvaliteta vina možete podnijeti putem pošte ili neposredno na pisarnicu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica, Crna Gora. Uz Zahtjev potrebno je dostaviti dokaz o uplati za laboratorijsku analizu vina.


Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


Pravna podloga

Uredba o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2017. godinu – AGROBUDŽET

Agrobudžetski program 2.1.10. »Unapređivanje kvaliteta proizvoda«


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?