РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за рефундирање трошка контроле квалитета вина

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Захтјев за рефундирање трошка контроле квалитета вина


Орган задужен за спровођење

Министарство пољопривреде и руралног развоја


Опис

Уредбом о условима, начину и динамици спровођења мјера аграрне политике за 2017. годину – АГРОБУЏЕТ, у програму 2.1.10. »Унапређивање квалитета производа«, предвиђена је   финансијска компонента за надокнаду трошкова за лабораторијске анализе, која обухвата и лабораторијску анализу физичко-хемијских својстава вина.

Право на надокнаду трошкова за обављену физичко-хемијску анализу вина, као дијела оцјене  квалитета вина ради добијања дозволе за стављање у промет, могу да остваре регистровани  произвођачи вина чија годишња производња вина не прелази 30.000 литара.

Висина подршке је до 50% од укупних трошкова на основу достављеног захтјева и доказа о уплати. Максимална висина подршке по произвођачу је 300 еура.

Рок за достављање захтјева је 30. новембар 2017. године.

Захтјев за рефундирање трошка контроле квалитета вина можете поднијети путем поште или непосредно на писарницу Министарства пољопривреде и руралног развоја, Римски трг бр. 46, 81000 Подгорица, Црна Гора. Уз Захтјев потребно је доставити доказ о уплати за лабораторијску анализу вина.


Корисни линкови

Министарство пољопривреде и руралног развоја


Правна подлога

Уредба о условима, начину и динамици спровођења мјера аграрне политике за 2017. годину – АГРОБУЏЕТ

Агробуџетски програм 2.1.10. »Унапређивање квалитета производа«
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?