RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje velikog i malog privrednog ribolova

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje velikog i malog privrednog ribolova


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


Opis

Morsko ribarstvo je upravljanje živim resursima mora, a obuhvata ulov, sakupljanje i zaštitu riba i drugih morskih organizama na principima održivog razvoja, u ribolovnom moru Crne Gore. Riba i drugi morski organizmi u ribolovnom moru Crne Gore, kao dobro od opšteg interesa, uživa posebnu zaštitu i koristi se na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom o morskom ribarstvu i marikulturi. Morskim ribolovom mogu se baviti privredna društva i preduzetnici, koji su registrovani za morski ribolov u Centralnom registru privrednih subjekata i imaju dozvolu za obavljanja velikog ili malog privrednog ribolova izdatu od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova možete podnijeti putem pošte ili neposredno na arhivi Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg br.46, 81000 Podgorica, Crna Gora.


Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


Pravna podloga

Zakon o morskom ribarstvu i marikulturi („Sl.list CG“, br.56/09) 


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?