RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Priznavanje inostrane obrazovne isprave o stečenom visokom obrazovanju
Naziv usluge

Priznavanje inostrane obrazovne isprave


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo prosvjete


Opis

Priznavanje inostrane obrazovne isprave je potvrđivanje inostrane obrazovne isprave o stečenom, odnosno započetom obrazovanju (osnovnom, srednjem, visokom) ili dijelu obrazovanja radi zapošljavanja u Crnoj Gori.


Gdje i kako

Inostrana obrazovna isprava je diploma, zajednička diploma, uvjerenje, svjedočanstvo, đačka knjižica ili druga isprava izdata od strane nadležnog organa kojom se potvrđuje uspješno završen obrazovni, odnosno studijski program ili dio obrazovnog, odnosno studijskog programa. Priznavanje inostranih obrazovnih isprava vrši se radi zapošljavanja u Crnoj Gori.

Priznavanje inostrane obrazovne isprave o stečenom, odnosno započetom ili dijelu osnovnog, srednjeg opšteg ili stručnog obrazovanja, radi zapošljavanja, vrši Ministarstvo prosvjete. Priznavanje isprave o stečenom visokom obrazovanju radi zapošljavanja vrši Ministarstvo preko Nacionalnog informacionog centra (ENIC), kao posebne organizacione jedinice Ministarstva.

Postupak priznavanja inostrane obrazovne isprave pokreće se na zahtjev imaoca isprave, odnosno roditelja ili staratelja, ili lica koje on ovlasti. Tokom procesa priznavanja inostrane obrazovne isprave radi zapošljavanja mora se ocijeniti da li je ustanova koja je izdala diploma priznata, tj. da li je akreditovana od strane nadležnog organa u zemlji u kojoj je stečena obrazovna isprava, trajanje i stepen obrazovanja, oblast i nivo obrazovanja, informacije o studijskom program, vjerodostojnost obrazovne isprave i druge okolnosti koje su od značaja za priznavanje isprave radi zapošljavanja.

 

Rok za rješavanje u postupku priznavanja inostranih obrazovnih isprava je 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Obrazovne isprave, izdate u republikama bivše SFRJ ne podliježu postupku priznavanja isprava u skladu sa odredbama ovog zakona, ako su stečene do dana međunarodnog priznanja tih republika.

Zakon takođe propisuje da obrazovne isprave stečene u Republici Srbiji do 25. januara 2008. godine ne podliježu postupku priznavanja isprava.

 

Dokumenta potrebna za priznavanje

Za obrazovne isprave stečene u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj

1. Zahtjev

2. Tri ovjerene kopije Diplome ili Uvjerenja o diplomiranju (format A4)

3. Uvjerenje o položenim ispitima ili Dodatak diplome

4. Potvrda o plaćenoj administrativnoj taksi  od 150 eura, žiro račun: 832-3161080-65, svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave

 

Za obrazovne isprave stečene u ostalim državama

1. Zahtjev

2. Tri prevoda Diplome ili Uvjerenja o diplomiranju ovjerena od strane sudskog tumača (format A4)

3. Prevod Uvjerenja o položenim ispitima ili Dodatka diplome ovjeren od strane sudskog tumača

4. Kopija diplome

5. Kopija Uvjerenja o položenim ispitima ili Dodatka diplome

6. Potvrda o plaćenoj administrativnoj taksi  od 150 eura, žiro račun: 832-3161080-65, svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave

Dokumenta se predaju svakog radnog dana od 11h do 15h

Kontakt telefon:  020 410 116

                           020 410 132

                           020 410 184


Korisni linkovi

Ministarstvo prosvjete


Pravna podloga

Zakon o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?