РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтПризнавање иностране образовне исправе о стеченом високом образовању
Назив услуге

Признавање иностране образовне исправе


Орган задужен за спровођење

Министарство просвјете


Опис

Признавање иностране образовне исправе је потврђивање иностране образовне исправе о стеченом, односно започетом образовању (основном, средњем, високом) или дијелу образовања ради запошљавања у Црној Гори.


Гдје и како

Инострана образовна исправа је диплома, заједничка диплома, увјерење, свједочанство, ђачка књижица или друга исправа издата од стране надлежног органа којом се потврђује успјешно завршен образовни, односно студијски програм или дио образовног, односно студијског програма. Признавање иностраних образовних исправа врши се ради запошљавања у Црној Гори.

Признавање иностране образовне исправе о стеченом, односно започетом или дијелу основног, средњег општег или стручног образовања, ради запошљавања, врши Министарство просвјете. Признавање исправе о стеченом високом образовању ради запошљавања врши Министарство преко Националног информационог центра (ЕНИЦ), као посебне организационе јединице Министарства.

Поступак признавања иностране образовне исправе покреће се на захтјев имаоца исправе, односно родитеља или старатеља, или лица које он овласти. Током процеса признавања иностране образовне исправе ради запошљавања мора се оцијенити да ли је установа која је издала диплома призната, тј. да ли је акредитована од стране надлежног органа у земљи у којој је стечена образовна исправа, трајање и степен образовања, област и ниво образовања, информације о студијском програм, вјеродостојност образовне исправе и друге околности које су од значаја за признавање исправе ради запошљавања.

 

Рок за рјешавање у поступку признавања иностраних образовних исправа је 30 дана од дана подношења захтјева.

Образовне исправе, издате у републикама бивше СФРЈ не подлијежу поступку признавања исправа у складу са одредбама овог закона, ако су стечене до дана међународног признања тих република.

Закон такође прописује да образовне исправе стечене у Републици Србији до 25. јануара 2008. године не подлијежу поступку признавања исправа.

 

Документа потребна за признавање

За образовне исправе стечене у Србији, Босни и Херцеговини и Хрватској

1. Захтјев

2. Три овјерене копије Дипломе или Увјерења о дипломирању (формат А4)

3. Увјерење о положеним испитима или Додатак дипломе

4. Потврда о плаћеној административној такси  од 150 еура, жиро рачун: 832-3161080-65, сврха уплате: признавање иностране образовне исправе

 

За образовне исправе стечене у осталим државама

1. Захтјев

2. Три превода Дипломе или Увјерења о дипломирању овјерена од стране судског тумача (формат А4)

3. Превод Увјерења о положеним испитима или Додатка дипломе овјерен од стране судског тумача

4. Копија дипломе

5. Копија Увјерења о положеним испитима или Додатка дипломе

6. Потврда о плаћеној административној такси  од 150 еура, жиро рачун: 832-3161080-65, сврха уплате: признавање иностране образовне исправе

Документа се предају сваког радног дана од 11х до 13х.

Контакт телефон:  020 410 116

                           020 410 188

                           020 410 184

                           020 410 187

                           020 410 173 


Корисни линкови

Министарство просвјете


Правна подлога

Закон о признавању иностраних образовних исправа и изједначавању квалификација


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?