RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za izdavanje licence za rad privatne predškolske ustanove

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje licence za rad privatne predškolske ustanove


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo prosvjete


Opis

 Podnošenje zahtjeva za licenciranje privatne predškolske ustanove


Gdje i kako

 Uslovi za osnivanje i rad ustanova iz oblasti obrazovanja propisani su Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju (“Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i “Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13 i 39/13) i Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG’’, br. 64/02 i 49/07 i „Službeni list CG’’, br. 45/10 i 39/13). Pored zakonom propisanih uslova, neophodno je ispuniti i uslove utvrđene Pravilnikom o bližim uslovima za osnivanje ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja (“Službeni list RCG”, broj 40/06).

Zahtjev za licenciranje možete podnijeti putem elektronskog servisa na ovom portalu, putem pošte ili neposredno na arhivi  Ministarstva prosvjete, Ulica Vaka Đurovića b.b., 81 000 Podgorica, Crna Gora. Uz zahtjev se prilaže dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi shodno Zakonu o administrativnim taksama („Službeni list RCG“, br. 55/03, 81/05 i 22/08 i “Službeni list CG”, br. 20/11 i 56/13) član 6, tarifni broj 9 u visini od 1 000,00 eura za licenciranje ili 500,00 eura za dopunu licence na žiro račun  832-3161080-65. Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala, webstranici i arhivi Ministarstva prosvjete. Uz zahtjev za izdavanje licence za rad Ministarstvu prosvjete potrebno je da se dostavi sljedeće:

·        osnivačka akta;

·        podnese Zahtjev;

·         dokaz da postoji dovoljan broj đece;

·         dokaz da je donesen, odnosno odobren obrazovni program;

·         dokaz da je obezbijeđen stručni kadar (nastavni i nenastavni dokaz da je obezbijeđen odgovarajući prostor (u vlasništvu ili zakup prostora), nastavna sredstva, oprema i drugo, u skladu sa normativima i standardima;

·         dokaz da su ispunjeni a) minimalni tehnički uslovi za obavljanje tražene djelatnosti, b) minimalni tehnički uslovi za obavljanje tražene djelatnosti sa aspekta zaštite na radu; c) sanitarna saglasnost; d) dozvolu za pripremanje hrane (ili ugovor od ovlašćenih pružaoca usluga);

·         dokaz da  su obezbijeđena finansijska sredstva za osnivanje i rad;

·         dokaz o finansijskoj garanciji;

·         dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.


Korisni linkovi

 Ministarstvo prosvjete 


Pravna podloga

Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju, Zakon o predškolskom obrazovanju i vaspitanju, Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?