РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за издавање лиценце за рад организатора образовања одраслих

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским цертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Захтјев за издавање лиценце за рад организатора образовања одраслих


Орган задужен за спровођење

Министарство просвјете


Опис

Подношење захтјева за лиценцирање установе за образовање одраслих (организатора образовања одраслих).


Гдје и како

Услови за оснивање и рад установа из области образовања прописани су Општим законом о образовању и васпитању (“Службени лист РЦГ”, бр. 64/02, 31/05 и 49/07 и “Службени лист ЦГ”, бр. 45/10, 45/11, 36/13 и 39/13). Поред законом прописаних услова, неопходно је испунити и услове утврђене Правилником о ближим условима за оснивање установа у области образовања и васпитања (“Службени лист РЦГ”, број 40/06).

Неопходан предуслов да би установа (приватна или јавна) могла поднијети захтјев за лиценцирање за образовање одраслих јесте, да већ постоји одговарајући акредитовани програм образовања за који је установа заинтересована за имплементирање, донијет од стране надлежног савјета за образовање, односно Министарства.

Захтјев за лиценцирање можете поднијети путем електронског сервиса на овом порталу, путем поште или непосредно на архиви  Министарства просвјете, Улица Вака Ђуровића б.б., 81 000 Подгорица, Црна Гора.

Уз захтјев се прилаже доказ о плаћеној административној такси сходно Закону о административним таксама („Службени лист РЦГ“, бр. 55/03, 81/05 и 22/08 и “Службени лист ЦГ”, бр. 20/11 и 56/13) члан 6, тарифни број 9 у висини од 1000,00 еура за лиценцирање или 500,00 еура за допуну лиценце на жиро рачун  832-3161080-65. Образац захтјева можете преузети са овог портала, wебстраници и архиви Министарства просвјете. Уз захтјев за издавање лиценце за рад Министарству просвјете потребно је  доставити сљедеће:

     - одлуку о оснивању установе у складу са чл. 44 и 45 Општег закона о образовању и васпитању;

     - статут установе;

     - доказ да постоји довољан број полазника (за јавне установе);

     - доказ да је донесен, односно одобрен програм образовања у складу са законом;

     - доказ да је обезбијеђен стручни кадар (наставни и ненаставни);

     - доказ да је обезбијеђен одговарајући простор (у власништву или закуп простора), наставна средства, опрема и друго, у складу са програмом обуке, нормативима и стандардима;

     - доказ да су обезбијеђени хигијенско-технички услови у складу са посебним прописима;

     - доказ о обезбијеђеној финансијској гаранцији у складу са чланом 46а Општег закона о образовању и васпитању;

     - доказ о извршеној андрагошкој обуци ангажованог наставног кадра;

     - доказ о уплаћеној административној такси.


Корисни линкови

Министарство просвјете


Правна подлога

Општи закон о образовању и васпитању, Закон о образовању одраслих, Правилник о ближим условима за оснивање установа у области образовања и васпитања


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (1):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?