RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za izdavanje licence za rad ustanovi visokog obrazovanja

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje licence za rad ustanovi visokog obrazovanja


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo prosvjete


Opis

Podnošenje zahtjeva za licenciranje ustanove visokog obrazovanja


Gdje i kako

Uslovi za osnivanje i obavljanje djelatnosti ustanova visokog obrazovanja propisani su Zakonom o visokom obrazovanju (“Službeni list CG”, broj 44/14). Pored zakonom propisanih uslova, neophodno je ispuniti i uslove utvrđene Pravilnikom o bližim uslovima za osnivanje, obavljanje djelatnosti, postupku licenciranja i načinu vođenja registra ustanova visokog obrazovanja (“Službeni list RCG”, broj 22/15).


Zahtjev za licenciranje možete podnijeti putem elektronskog servisa na ovom portalu, putem pošte ili neposredno na arhivi  Ministarstva prosvjete, Ulica Vaka Đurovića b.b., 81 000 Podgorica, Crna Gora. Uz zahtjev se prilaže dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi shodno Zakonu o administrativnim taksama („Službeni list RCG“, br. 55/03 i 81/05 i “Službeni list CG”, br. 22/08, 77/08, 20/11, 56/13 i 45/14) član 6, tarifni broj 9 u visini od 2 000,00 eura za licenciranje Univerziteta, 1.000,00 eura za licenciranje fakulteta, 1.000,00 eura za izmjenu licence Univerziteta ili 800,00 eura za izmjenu licence fakulteta, na žiro račun  832-3161080-65. Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala, webstranici i arhivi Ministarstva prosvjete. Uz zahtjev za izdavanje licence za rad Ministarstvu prosvjete potrebno je  dostaviti sljedeće:

-     akt o osnivanju;

-     ovjerenu kopiju sertifikata o akreditaciji;

-     podatke o studijskom programu;

-     dokaze da je obezbijeđen odgovarajući prostor, nastavna sredstva, oprema i druga sredstva neophodna za obavljanje djelatnosti, u skladu sa Pravilnikom;

-     dokaze da je obezbijeđeno akademsko osoblje u skladu sačlanom 23 stav 1 tač. 4 i 5 Zakona o visokom obrazovanju (ugovori o radu, odluke o izboru u zvanje i dr.);

-     dokaze da su obezbijeđena sredstva za finansiranje studijskog programa, u skladu sa članom 23 stav 1 tačka 6 i članom 26 Zakona o visokom obrazovanju;

-     dokaz da su obezbijeđeni higijensko-tehnički uslovi, u skladu sa posebnim propisima;

-     dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

-     popunjen obrazac zahtjeva za licenciranje, koji možete preuzeti ovdje.


Korisni linkovi

 Ministarstvo prosvjete


Pravna podloga

Zakon o visokom obrazovanju, Pravilnikom o bližim uslovima za osnivanje, obavljanje djelatnosti, postupku licenciranja i načinu vođenja registra ustanova visokog obrazovanja


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?