РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за издавање лиценце за рад установи високог образовања

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским цертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Захтјев за издавање лиценце за рад установи високог образовања


Орган задужен за спровођење

Министарство просвјете


Опис

Подношење захтјева за лиценцирање установе високог образовања


Гдје и како

Услови за оснивање и обављање дјелатности установа високог образовања прописани су Законом о високом образовању (“Службени лист ЦГ”, број 44/14). Поред законом прописаних услова, неопходно је испунити и услове утврђене Правилником о ближим условима за оснивање, обављање дјелатности, поступку лиценцирања и начину вођења регистра установа високог образовања (“Службени лист РЦГ”, број 22/15).


Захтјев за лиценцирање можете поднијети путем електронског сервиса на овом порталу, путем поште или непосредно на архиви  Министарства просвјете, Улица Вака Ђуровића б.б., 81 000 Подгорица, Црна Гора. Уз захтјев се прилаже доказ о плаћеној административној такси сходно Закону о административним таксама („Службени лист РЦГ“, бр. 55/03 и 81/05 и “Службени лист ЦГ”, бр. 22/08, 77/08, 20/11, 56/13 и 45/14) члан 6, тарифни број 9 у висини од 2 000,00 еура за лиценцирање Универзитета, 1.000,00 еура за лиценцирање факултета, 1.000,00 еура за измјену лиценце Универзитета или 800,00 еура за измјену лиценце факултета, на жиро рачун  832-3161080-65. Образац захтјева можете преузети са овог портала, wебстраници и архиви Министарства просвјете. Уз захтјев за издавање лиценце за рад Министарству просвјете потребно је  доставити сљедеће:

-     акт о оснивању;

-     овјерену копију сертификата о акредитацији;

-     податке о студијском програму;

-     доказе да је обезбијеђен одговарајући простор, наставна средства, опрема и друга средства неопходна за обављање дјелатности, у складу са Правилником;

-     доказе да је обезбијеђено академско особље у складу сачланом 23 став 1 тач. 4 и 5 Закона о високом образовању (уговори о раду, одлуке о избору у звање и др.);

-     доказе да су обезбијеђена средства за финансирање студијског програма, у складу са чланом 23 став 1 тачка 6 и чланом 26 Закона о високом образовању;

-     доказ да су обезбијеђени хигијенско-технички услови, у складу са посебним прописима;

-     доказ о уплаћеној административној такси

-     попуњен образац захтјева за лиценцирање, који можете преузети овдје.


Корисни линкови

 Министарство просвјете


Правна подлога

Закон о високом образовању, Правилником о ближим условима за оснивање, обављање дјелатности, поступку лиценцирања и начину вођења регистра установа високог образовања


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?