РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за издавање лиценце за рад ауто школе

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским цертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Захтјев за издавање лиценце за рад ауто школе


Орган задужен за спровођење

Министарство просвјете


Опис

Подношење захтјева за лиценцирање ауто школе


Гдје и како

Услови за оснивање и рад установа из области образовања прописани су Општим законом о образовању и васпитању (“Службени лист РЦГ”, бр. 64/02, 31/05 и 49/07 и “Службени лист ЦГ”, бр. 45/10, 45/11, 36/13 и 39/13). Поред законом прописаних услова, неопходно је испунити и услове утврђене Правилником о ближим условима за оснивање установа у области образовања и васпитања (“Службени лист РЦГ”, број 40/06) и Правилником о ближим условима које треба да испуњава ауто школа у погледу простора, наставних средстава, возила и кадра (»Службени лист ЦГ« број 30/2015).

Захтјев за лиценцирање можете поднијети путем електронског сервиса на овом порталу, путем поште или непосредно на архиви  Министарства просвјете, Улица Вака Ђуровића б.б., 81 000 Подгорица, Црна Гора.

Уз захтјев се прилаже и доказ о плаћеној административној такси сходно Закону о административним таксама („Службени лист РЦГ“, бр. 55/03, 81/05 и 22/08 и “Службени лист ЦГ”, бр. 20/11 и 56/13) члан 6, тарифни број 9 у висини од 1000,00 еура за лиценцирање или 500,00 еура за допуну лиценце на жиро рачун  832-3161080-65. Образац захтјева можете преузети са овог портала, wеб страници и архиви Министарства просвјете. Уз захтјев за издавање лиценце за рад Министарству просвјете потребно је  доставити сљедеће:

одлуку о оснивању ауто школе у складу са Општим законом о образовању и васпитању;

статут ауто школе;

доказ да постоји довољан број полазника (за јавне установе);

доказ да је донесен, односно одобрен програм обуке (Програм образовања за оспособљавање за управљање моторним возилом);

доказ да је обезбијеђен стручни кадар (у складу са програмом обуке);

доказ да је обезбијеђен одговарајући простор, наставна средства, опрема и друго, у складу са законом, програмом обуке, нормативима и стандардима;

доказ да су обезбијеђени хигијенско-технички услови у складу са посебним прописима;

доказ о обезбијеђеној финансијској гаранцији у складу са чланом 46а Општег закона о образовању и васпитању;

доказ о уплаћеној административној такси.


Корисни линкови

Министарство просвјете


Правна подлога

Општи закон о образовању и васпитању, Закон обезбиједности саобраћаја на путевима, Правилник о ближим условима за оснивање установа у области образовања и васпитања, Правилник о ближим условима које треба да испуњава ауто школа у погледу простора, наставних средстава, возила и кадра, Програм образовања за оспособљавање за управљање моторним возилом.


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?