RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Prijava za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija
Naziv usluge

Prijava za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija 


Organ zadužen za sprovođenje

Sekretarijat za razvojne projekte 


Uslovi za učešće

Sredstva za podsticanje investicija dodjeljuju se na osnovu podnošenja prijave na javni oglas za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija i zaključenja ugovora o korišćenju sredstava za podsticanje direktnih investicija sa Vladom Crne Gore i to za investicione projekte koji se realizuju u proizvodnom sektoru i sektoru usluga.

Sredstva za podsticanje direktnih investicija mogu se dodijeliti za investicione projekte čija je minimalna vrijednost ulaganja 500.000 eura i kojima se obezbjeđuje zapošljavanje najmanje 20 lica, na neodređeno vrijeme, u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora o korišćenju sredstava za podsticanje direktnih investicija (u daljem tekstu: ugovor o korišćenju sredstava).

Za ulaganje u investicione projekte na području jedinice lokalne samouprave iz sjevernog i iz središnjeg regiona, osim Glavnog grada Podgorice, sredstva za podsticanje direktnih investicija mogu se dodijeliti za investicione projekte čija je minimalna vrijednost ulaganja 250.000 eura i kojima se obezbjeđuje zapošljavanje najmanje 10 lica, na neodređeno vrijeme, u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora o korišćenju sredstava.

Sredstva za podsticanje direktnih investicija dodjeljuju se u iznosu od 3.000€ do 10.000€ po novozaposlenom licu na osnovu bodovanja sljedećih kriterijuma:

1. reference privrednog subjekta;

2. udio drugih privrednih subjekata iz Crne Gore tokom i nakon realizacije investicionog projekta;

3. vrijednost investicionog projekta;

4. efekti investicionog projekta vezani za istraživanje i razvoj;

5. efekti investicionog projekta na ljudske resurse;

6. efekti uticaja investicionog projekta na životnu sredinu;

7. obim međunarodnog prometa;

8. ekonomski efekti investicionog projekta;

9. efekti investicionog projekta na regionalni razvoj i

10.pismo o namjerama lokalne samouprave u kojoj privredni subjekat namjera­va da ulaže.


Sredstva za podsticanje direktnih investicija mogu se dodijeliti privrednom subjektu:

1. koji je registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata;

2. koji je podnio investicioni projekat za koji se, u skladu sa Uredbom, dodjelju­ju sredstva za podsticanje direktnih investicija;

3. nad kojim nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, osim reorganizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj privrednih subjekata;

4. koji nije osuđivan za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti;

5. koji je izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa mjesecom koji prethodi mjesecu u kome se podnosi prijava;

6. koji u prethodnih 12 mjeseci prije podnošenja prijave nije smanjio broj zaposlenih u Crnoj Gori za 10% i više;

7. koji nije za isti investicioni projekat za koji podnosi prijavu koristio sredstva državne pomoći;

8. koji nije u poteškoćama u skladu sa propisima o državnoj pomoći;

9. koji nije u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći. 


Rok za podnošenje prijava

29.05.2017. godine do 12 časova (po lokalnom vremenu)


Kontakt osoba

 Anja Čvorović

Tel: +382 (0)20 220 271

Fax: +382 (0)20 220 030

e-mail: anja.cvorovic@srp.gov.me


Korisni linkovi

http://www.srp.gov.me/naslovna/II_Javni_oglas

http://www.srp.gov.me/naslovna/Sekretarijat

http://www.mek.gov.me/ministarstvo


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?