РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за постављење за судског вјештака
Назив услуге

Захтјев за постављење за судског вјештака 


Орган задужен за спровођење

Министарство правде 


Опис

На основу члана 12 Закона о судским вјештацима (“Службени лист ЦГ”, број 54/16), када Министарство правде објави ПОЗИВ за постављење судских вјештакаиз сљедећих области вјештачења:
 
- медицинске струке (судске медицине, патолошке, хируршке, неуролошке, неуропсихијатријске, ендокринолошке, епидемолошке, пулмолошке, психијатријске, психолошке, оториноларинголошке, медицине рада, гинеколошке,  опште медицине, уролошке, офтамолошке, стоматолошке, неурохируршке, трауматолошке, ортопедске,   педијатријске, естетске и реконструктивне, кардиоваскеларне, акушерске, интернистичке и др.);
- грађевинске струке (саобраћајни, конструктивни, хидро, комунално-урбанистички);
- архитектонске струке (урбанизам, пројектовање, ентеријер, екстеријер, пејзажна архитектура);
- географске стуке (просторни планер);
- електро струке (енергетика, електроника);
- машинске струке (авио, жељезнички и друмски саобраћај, конструктивни, производно-процесни, шумарски, механизација);
- текстилне струке;
- металуршко-рударско-геолошке и сеизметичке струке;
- еодетске струке;
- пољопривредне и шумарске струке;
- ветеринарске струке;
- комерцијално-трговачке сруке;
- економске струке;
- заштите на раду и противпожарне струке (експлозије и пиротехника);
- бродограђевинске, поморско саобраћајне и поморско-привредне струке;
- поштанско-телеграфске струке;
- графолошко-графоскопске струке;
- археолошке струке;
- историје умјетности;
- ликовне и примијењене умјетности;
- графички дизајн (фотографија);
- токсиколошке струке;
- кинолошке струке;
- технолошке струке;
- геометријске струке;
- финансијске струке;
- информационо-техничке струке;
- архивистичке струке;
- балистичке струке;
- форензичке генетике;
- физичко-хемијске струке;
- биолошке струке;
- хемијске струке;
- хидролишке струке;
- дактилоскопске струке;
- еколошке струке и заштиту животне средине;
- трасологије;
- Саобраћајне струке (друмски, авио, жељезнички и поморски саобраћај);
- поштанско-телеграфске струке;
- из области ауторских права;
- телекомуникације;
- занатске струке (златари, јувелири, каменоресци и др.);
- актуарске струке; и
- за друге области вјештачења. 


Гдје и како

Кандидат подноси пријаву за постављање за вјештака за одређену област вјештачења Министарству правде, Вука Караџића 3, Подгорица, у року од 15 дана од дана објављивања овог позива.
 
Уз пријаву у којој се наводи име, презиме, датум и мјесто рођења, звање кандидата за вјештака, као и податке о радном искуству и област вјештачења, кандидат доставља: 
 
- увјерење о црногорском држављанству;
- увјерење о здравственој способности;
- увјерење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак за кривично дјело за које се гоњење предузима по службеној дужности;
- доказ о високом, односно средњем образовању, у складу са чланом 6 став 2 Закона о судским вјештацима.  
 
Стручно знање и практична искуства за одређену област вјештачења за лица која се први пут постављају за вјештака утврдиће се провјером, у складу са чланом 13 Закона. Трошкове провјере сноси кандидат за вјештака. 


Корисни линкови

Министарство правде 

Судски вјештаци 


Правна подлога

Закон о судским вјештацима
 
Правилник о садржају и обрасцу Регистра судских вјештака и Регистра правних лица за вршење вјештачења
 
Правилник о начину и програму провјере стручног знања и практичног искуства за одређену област вјештачења

Правилник о садржају и обрасцу легитимације судских вјештака


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (4):

Да (3):
Не (0):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?