RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za prijavu kandidata za listu ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike
Naziv usluge

Zahtjev za prijavu kandidata za listu ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo pravde


Opis

Na osnovu člana 13 stav 4 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavljuje JAVNI POZIV za prijavu kandidata za listu ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike.
 
Prijavu za utvrđivanje liste ispitivača za Komisiju za polaganje ispita za pripravnike za 2017. godinu može podnijeti:
 
- sudija
- državni tužilac i
- ugledni pravnik sa radnim iskustvom od najmanje osam godina nakon položenog pravosudnog ispita.
 
Uz prijavu kandidat dostavlja:
 
- odluku o izboru - sudija i državni tužilac  
- ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu i potvrdu o radnom iskustvu - ugledni pravnik  
 


Gdje i kako

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidat može podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, Ministarstvu pravde, Vuka Karadžića 3, Podgorica.
 
Prijava treba da sadrži lične podatke, kratku biografiju i kontakt telefon.
 
Nakon razmatranja blagovremeno prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove, Ministarstvo pravde utvrdiće listu ispitivača.
   


Korisni linkovi

Ministarstvo pravde

Javni poziv za prijavu kandidata za listu ispitivača


Pravna podloga

Zakon o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?