RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za nadovjeru dokumenata
Naziv usluge

Zahtjev za nadovjeru dokumenta


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo odbrane


Opis

Nadovjera isprava, osim takse na zahtjev, plaća se taksa  za samu ovjeru koja zavisi od broja listova same isprave koja se ovjerava i od jezika na kojem je napisana isprava, tako da se ne može unaprijed odrediti iznos takse već se taksa obračunava u konkretnom predmetu kada stranka donese ispravu. Žiro račun je isti  i za  punu ovjeru, takozvanu nadovjeru i za ovjeru pečatom Apostille.

Nadovjera podrazumijeva da stranka ispravu prvo ovjeri u nadležnom osnovnon sudu (prema mjestu izadavanja isprave), zatim se ovejera nastavlja u Ministarstvu pravde, nakon toga u Ministarstvu vanjskih poslova. Službenik za ovjeru je u obavezi da provjeri ispravnost obavljene ovjere kod suda, pa ukoliko je ovjera u redu nastavlja proces legalizacije isprave.

Žiro račun Ministarstva pravde na koji se uplaćuje taksa je: 832-1130-08. 

Da li je potrebna ovjera pečatom Apostille ili nadovjera zavisi od toga u kojoj državi će se isprava upoterbiti i vrsta ovjere zavisi od postojanja ili nepostojanja bilateralnih ugovora koji regulišu i pitanje upotreba isprava, kao i od toga da li konkretna država potpisnica Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava , Hag. 5. oktobar 1961. godine.

Spisak bilateralnih ugovora i konvencija koji obavezuju Crnu Goru se već nalazi na sajtu Ministarstva pravde.


Gdje i kako

Procedura podrazumijeva da stranka u pisarnici Ministarstva pravde, Vuka Karadžića br.3, podnese zahtjev na već otkucanom obrascu, Zahtjev se zavodi i stranka sa zahtjevom i ispravom dolazi kod službenika za ovjeru. 
 
Rok za ovjeru  se vrši odmah po dolasku stranke i završava se dok stranka uplati taksu.  


Korisni linkovi

Ministarstvo pravde

Međunarodni ugovori 


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?