РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за додјелу подршке за – подизање нових и ревитализацију постојећих маслињака и набавку опреме за маслинарство у 2017. години

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Захтјев за додјелу подршке за – подизање нових и ревитализацију постојећих маслињака  и набавку опреме за маслинарство у 2017. години


Орган задужен за спровођење

Министарство пољопривреде и руралног развоја


Опис

Кроз Јавни позив за додјелу подршке за подизање нових, ревитализацију постојећих маслињака, набавку опреме, управљање биљним отпадом, подизање подзида као и привођење необрадивог земљишта пољопривреди за садњу маслина за 2017. годину, пољопривредно газдинство може добити бесповратну подршку до 50(и 60) одсто од укупне инвестиције.

Корисници подршке су физичка или правна лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, и у Регистар произвођача маслина и/или Регистар произвођача маслиновог уља.

Прихватљиве инвестиције за подршку су: куповина садног материјала за заснивање нових маслињака, набавка система за наводњавање, набавка намјенске опреме за маслинарство, набавка материјала за зидање подзида у маслињацима, набавка материјала за изградњу басена за одлагање биљног отпада од маслине-комине, набавка машине за прераду комине. Подршка се такође даје за ревитализацију маслињака и за култивисање необрадивог земљишта за садњу маслина.

Подршка се обезбјеђује у износу до 50% од вриједности инвестиције, осим за култивисање необрадивог  земљишта за садњу маслина гдје износи до 60%. Једно пољопривредно газдинство може остварити максималну висину подршке до 5.000 еура у току године.

Након завршетка инвестиције, произвођачи Министарству достављају захтјев за подршку и у зависности од врсте инвестиције потребна документа: доказ о куповини или завршеној инвестицији, здравственој исправности садног материјала, као и попуњене обрасце прије и/или након завршене инвестиције.

Рок за достављање захтјева је 01. новембар 2017. године. 


Гдје и како

Захтјев за додјелу подршке за –подизање нових и ревитализацију постојећих маслињака  и набавку опреме за маслинарство у 2017. години можете поднијети путем поште или непосредно на писарницу Министарства пољопривреде и руралног развоја, Римски трг бр. 46, 81000 Подгорица, Црна Гора. 


Корисни линкови

Министарство пољопривреде и руралног развоја


Правна подлога

Закон о маслинарству и маслиновом уљу (Сл. лист ЦГ бр. 45)


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?