RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Prijava predavača/ispitivača za realizaciju Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima
Naziv usluge

Prijava predavača/ispitivača za realizaciju Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava za kadrove


Opis

Svim zainteresovanim licima, profesorima Univerziteta, državnim i lokalnim službenicima kao i svima onima koji posjeduju znanja iz određenih oblasti i vještine potrebne predavaču/ispitivaču, da se prijave za učešće u postupku odabira predavača/ispitivača za realizaciju obuka iz akreditovanog „Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima“. 

Sadržaj Programa, svi zainteresovani kandidati mogu preuzeti sa internet stranice Uprave za kadrove (www.uzk.gov.me). 

USLOVI ZA PRIJAVU:

-   odgovarajuće visoko obrazovanje osnovne, master ili doktorske studije u odgovarajućoj naučnoj oblasti;

-   dodatno stručno obrazovanje i usavršavanje;

-   relevantno radno iskustvo u trajanju od najmanje 5 godina;

-   predavačko/ispitivačko iskustvo iz relevantne oblasti;

-   objavljeni naučni i stručni radovi u relevantnoj oblasti i

-   popunjen obrazac za prijavu (www.euprava.me). 

 POTREBNA DOKUMENTACIJA:

-    biografija;

-    dokaz o stečenom obrazovanju;

-    kopije sertifikata i akata o sticanju stručnih referenci;

-    potvrda o relevantnom radnom iskustvu i

-    spisak objavljenih naučnih i stručnih radova.

Kandidati koji u postupku odabira imaju više od 50% od maksimalnog broja bodova, biće pozvani u sljedeću fazu postupka odabira. Sljedeća faza podrazumijeva intervju sa kandidatom i može da sadrži simulaciju dijela obuke za koju se kandidat prijavljuje. 

Kandidati koji budu ispunili uslove javnog poziva i kriterijume za sticanje statusa predavača/ispitivača biće uvršteni na Listu predavača/ispitivača Uprave za kadrove i angažovani prema potrebama. 

NAPOMENA:

Rok za prijavu teče od dana objave javnog poziva, 24. oktobar 2017. godine do 01. decembra 2017. godine

KONTAKT OSOBA:

Sonja Vojinović,Sektor za obuku i razvoj kadrova, Uprava za kadrove, kontakt telefon: 069 302 965, sonja.vojinovic@uzk.co.me

Bojana Šćepanović,  Sektor za obuku i razvoj kadrova, Uprava za kadrove, kontakt telefon: 063 231 038, bojana.scepanovic@uzk.co.me


Gdje i kako

Prijavljivanje za predavača/ispitivača se vrši isključivo preko Portala eUprave elektronskim putem


Korisni linkovi

Uprava za kadrove 


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?