РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтПријава за суфинансирање истраживача који су завршили докторске студије у 2019. години

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Пријава за суфинансирање истраживача који су завршили докторске студије у 2019. години


Орган задужен за спровођење

Министарство науке


Опис

Министарство ће суфинансирати трошкове докторских студија кандидата држављана Црне Горе, након одбране докторске дисертације у износу до 1500 еура.

Министарство ће стимулисати истраживаче који су завршили докторске студије, а који испуњавају сљедеће услове:

- да су одбранили докторску дисертацију на акредитованим програмима докторских студија у току 2019. године;
- у случају да је докторска дисертација одбрањена у иностранству, потребно је да је у Црној Гори позитивно
завршен поступак признавања иностране образовне исправе;
- да им нијесу обезбијеђени трошкови докторских студија у цјелини из других извора (документовати овјереном
судском изјавом);
- да су држављани Црне Горе.

Конкурс за суфинансирање ове намјене отворен је до краја 2019. године, односно до утрошка планираних средстава. Планирана средства за ову намјену износе 45.000 €.


Гдје и како

Пријава се подноси електронски преко Портала еУправе и уз пријаву је неопходно приложити:

1. ЦВ кандидата (Еуропасс);

2. Увјерење о одбрани доктроске дисертације/Рјешење Министарства просвјете уколико је стечена ван Црне Горе;

3. Доказе о висини трошкова докторских студија;

4. Овјерену судску изјаву кандидата да му нијесу обезбијеђени трошкови докторских студија у цјелини из других извора и у ком износу (у Основном суду или код Нотара);
5. Увјерење о држављанству;

6. Библиографију објављених научних радова;

7. Један штампани примјерак веб странице са подацима истраживача у бази „Научна мрежа“;


Контакт особа: Зорана Лакићевић-Милутиновић, тел.: 020/405-333, маил:  зорана.лакицевиц@мна.гов.ме


Корисни линкови

Министарство науке 


Оригинални обрасци


 

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?