RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Prijava za sufinansiranje troškova po osnovu mobilnosti istraživača u Evropi u 2019. g. (fizička lica)

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Prijava za sufinansiranje troškova po osnovu mobilnosti istraživača u Evropi u 2019. godini (fizička lica)


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo nauke


Opis

Ministarstvo će u 2019. godini sufinansirati troškove istraživačkog osoblja, studenata i stručnog osoblja (stručnih i tehničkih saradnika) iz Crne Gore, posebno u oblasti fundamentalnih istraživanja u prirodnomatematičkim i tehničko-tehnološkim naukama, koji se uključe u istraživačke timove renomiranih međunarodnih naučnih institucija u Evropi, učestvuju u međunarodnim projektima i umreže se sa istraživačima iz svojih oblasti istraživanja.

Pravo na sufinansiranje kandidat može ostvariti isključivo na osnovu međunarodnih ugovora o saradnji Crne Gore ili naučnih ustanova sa međunarodnim naučnim institutima, organizacijama ili programima u Evropi.

Kandidat treba da bude predložen od institucije u kojoj je zaposlen / studira ili od strane organizacije u kojoj se realizuje mobilnost.

Kandidat je u obavezi da prije realizovanja mobilnosti dostavi dokaze o visini troškova boravka u Evropi, na osnovu kojih će mu biti odobrena sredstva, a u skladu sa Internim pravilom Ministarstva.

Nakon realizovanja mobilnosti, kandidat je u obavezi da Ministarstvu dostavi Izvještaj o realizovanoj mobilnosti i detaljan pregled utrošenih sredstava.

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je do kraja 2019. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 80.000 €.


Gdje i kako

Prijava se podnosi elektronski preko Portala eUprave i uz prijavu je neophodno priložiti:

1. Zahtjev ustanove sa obrazloženjem predloga kandidata za mobilnost, sa navođenjem oblasti istraživanja kandidata koja je neophodna za njegovo učešće u međunarodnom projektu i istraživačkom timu međunarodnog naučnog instituta u Evropi. (pravna lica)
2. Potvrdu o prihvatanju kandidata na program mobilnosti (fizička lica)
3. Cv kandidata (Europass)
4. Dokaze o visini troškova boravka u Evropi (elektronska karta, dokaz o visini troškova smještaja i sl.)

 

 Kontakt osoba: Nevena Pavlović, tel. 020/405-370, mail:  nevena.ulicevic@mna.gov.me 


Korisni linkovi

Ministarstvo nauke 


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?