RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Prijava za sufinansiranje troškova po osnovu mobilnosti istraživača u Evropi u 2020. g. (fizička lica)

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Prijava za sufinansiranje troškova po osnovu mobilnosti istraživača u Evropi u 2020. godini (fizička lica)


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo nauke


Opis

Ministarstvo će u 2020. godini sufinansirati troškove istraživačkog osoblja, studenata i stručnog osoblja (stručnih i tehničkih saradnika) iz Crne Gore, posebno u oblasti fundamentalnih istraživanja u prirodnomatematičkim i tehničko-tehnološkim naukama, koji se uključe u istraživačke timove renomiranih međunarodnih naučnih institucija u Evropi, učestvuju u međunarodnim projektima i umreže se sa istraživačima iz svojih oblasti istraživanja.

Pravo na sufinansiranje kandidat može ostvariti na osnovu međunarodnih ugovora o saradnji Crne Gore ili naučnih ustanova sa međunarodnim naučnim institutima ili organizacijama, kao i na osnovu učešća u međunarodnim naučnim programima u Evropi.

Kandidat treba da bude predložen od institucije u kojoj je zaposlen / studira ili od strane organizacije u kojoj se realizuje mobilnost.

Kandidat je u obavezi da prije realizovanja mobilnosti dostavi dokaze o visini troškova boravka u Evropi, na osnovu kojih će mu biti odobrena sredstva, a u skladu sa Internim pravilom Ministarstva.

Kandidat je u obavezi da najkasnije 15 dana prije realizovanja mobilnosti dostavi Prijavu na ovu tačku Konkursa.

Nakon realizovanja mobilnosti, kandidat je u obavezi da Ministarstvu dostavi Izvještaj o realizovanoj mobilnosti i detaljan pregled utrošenih sredstava.

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je do kraja 2020. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 35.000 €.


Gdje i kako

Prijava se podnosi elektronski preko Portala eUprave i uz prijavu je neophodno priložiti:

1. Zahtjev ustanove sa obrazloženjem predloga kandidata za mobilnost, sa navođenjem oblasti istraživanja kandidata koja je neophodna za njegovo učešće u međunarodnom projektu i istraživačkom timu međunarodnog naučnog instituta u Evropi. (pravna lica)
2. Potvrdu o prihvatanju kandidata na program mobilnosti (fizička lica)
3. Cv kandidata (Europass)4. Dokaze o visini troškova boravka u Evropi (elektronska karta, dokaz o visini troškova smještaja i sl.)

Kontakt osoba: Milena Milonjić, tel. 020 405-307, mail:
milena.milonjic@mna.gov.me


Korisni linkovi

Ministarstvo nauke 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?