RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Prijava za podršku uređivanju naučnih časopisa u 2018. godini (Podrška naučnim časopisima indeksiranim u svjetskim bazama)

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Prijava za podršku uređivanju naučnih časopisa u 2018. godini (Podrška naučnim časopisima indeksiranim u svjetskim bazama)


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo nauke


Opis

U cilju podsticanja kvalitetnog naučnog uredništva, Ministarstvo nauke će podržati pripremu naučnih časopisa u Crnoj Gori. Podrška će se dodijeliti u dvije kategorije:

9.a. Podrška naučnim časopisima indeksiranim u svjetskim bazama

Uslovi za prijavljivanje:

-          Indeksiranost časopisa u Scopus ili Thomson-Reuters bazi (sa lista: SCI, SSCI, JRC, A&HCI);

-          Da ima status Otvorenog pristupa;

-          Objavljivanje izdanja časopisa najmanje jedanput u toku 2018. godine; i

-          Postojanje veb stranice časopisa.

 

Iznos sufinansiranja iz ovog stava Konkursa iznosi do 5.000 € u 2018. godini. Namjena sredstava iz ovog stava: troškovi prevoda naučnih radova, troškovi štampe i distribucije časopisa, održavanje veb stranice časopisa, angažovanje agencije za osiguranje kvaliteta i promociju radova, lektorisanje, usluge određivanja UDK ili DOI za radove, drugi troškovi tehničke obrade, nagrada urednicima časopisa (do 20% ukupnog odobrenog iznosa). Prijava za ovaj stav Konkursa dostavlja se na obrascu 10-a, nakon publikovanja makar jednog izdanja u 2018. godini.

Podnosilac prijave po završetku izdavačke godine dostavlja finansijski izvještaj o svim utrošenim sredstvima, kao i dokaze o plaćanjima.


Podnosilac prijave po završetku izdavačke godine dostavlja finansijski izvještaj o svim utrošenim sredstvima, kao i dokaze o plaćanjima.

 

Podnosilac prijave može ostvariti pravo na podršku uređivanju naučnog časopisa samo po jednom osnovu.

 

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je do kraja 2018. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 30.000 €.


Gdje i kako

 Prijava se podnosi elektronski  preko Portala eUprave i uz prijavu  je neophodno priložiti:

1.     Dokaze o utrošenim sredstvima (troškovi prevoda naučnih radova, troškovi štampe i distribucije časopisa, održavanje veb stranice časopisa, angažovanje agencije za osiguranje kvaliteta i promociju radova, lektorisanje, usluge određivanja UDK ili DOI za radove, drugi troškovi tehničke obrade).

 

Kontakt osoba: Nevena Pavlović, tel. 020/405-370, mail:  nevena.ulicevic@mna.gov.me


Korisni linkovi

Ministarstvo nauke 


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?