RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Prijava za stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Prijava za stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska (fizička lica)


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo nauke


Opis

Ministarstvo će stimulisati pravna ili fizička lica iz Crne Gore koji su tokom 2017. i 2018. godine zaštitili svoj pronalazak patentom u zemlji ili inostranstvu (novi proizvod ili tehnologiju u proizvodnji; programski sistem; soj; sortu; bitno poboljšanje postojećeg proizvoda i tehnologije; prototip; nove metode; novi genetski materijal i slično).

Iznos sredstava podrške Ministarstva biće određen u zavisnosti od:

- Visine dokumentovanih troškova postupka za zaštitu pronalaska;

- Konkretne praktične primjene / tržišnog potencijala;

- Faze tehnološke spremnosti predmeta zaštite patentom; i

- Predloženog plana ulaganja odobrenih sredstava u dalji razvoj proizvoda/tehnologije. 

 PRIJAVNI OBRAZAC sadrži:

- Podatke o autoru pronalaska;

- Podatke o zaštićenom pronalasku (naziv, kratak opis pronalaska, samoprocjena tehnološke spremnosti, primjena/tržišni potencijal); i

- Planirane aktivnosti na razvoju i komercijalizaciji.

Napomena: Neće biti razmatrane Prijave za stimulisanje zaštite i razvoja pronalazaka, koji su finansirani ili se ko-finansiraju kroz neki od postojećih ili prethodno realizovanih programa podrške Ministarstva.

Prijave će se razmatrati najmanje dva puta godišnje, u zavisnosti od broja pristiglih prijava. Ministartsvo će imenovati tročlanu Komisiju koja će ocijeniti prijave i preporučiti Ministarstvu iznos sredstava podrške.

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je cijele godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 20.000 €. 


Gdje i kako

Prijava se podnosi elektronski  preko Portala eUprave i uz prijavu  je neophodno priložiti:

1.     Dokaz o autorstvu patenta;

2.     Dokaz o državljanstvu (kopija lične karte ili pasoša za fizičko lice), odnosno Izvod iz CRPS (za pravno lice);

3.     Dokaz o visini troškova postupka za zaštitu pronalaska;

4.     Dokaz ukoliko je patent već komercijalizovan/analizu tržišta;

       5.     Dodatna dokumentacija koju autor procjeni da je od koristi prilikom procjene prijave (fotografija prototipa patenta/inovativnog rješenja,         kratka biografija pronalazača, linkovi prezentacija koje se odnose na patent/tehnologiju, promotivni materijali, katalozi, dokaz o podnešenom zahtjevu za suštinsko ispitivanje patenta i slično). 

Napomena: Nivo Tehnološke Spremnosti (eng. Technology Readiness Level- TRL) je uobičajena skala za utvrđivanje nivoa razvijenosti tehnologije. Prije podnošenja Prijave, bićete u obavezi da sami uradite procjenu TRL-a.

Kontakt osoba: Marijeta Barjaktarović Lanzardi, tel. 020/405-315, e-mail: marijeta.barjaktarovic@mna.gov.me.  Korisni linkovi

Ministarstvo nauke 


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?