RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Prijava za sufinansiranje aktivnosti promocije nauke i istraživanja u društvu Crne Gore u 2018. godini

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Prijava za sufinansiranje aktivnosti promocije nauke i istraživanja u društvu Crne Gore u 2018. godini


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo nauke


Opis

Ministarstvo će podržati aktivnosti koje se odnose na promociju nauke i istraživanja u Crnoj Gori u toku 2018. godine.

Aktivnost treba da se odnosi na: približavanje aktuelnih naučnih pitanja i metoda mladima i širem građanstvu; naučnu etiku, unapređenje istraživačkog naučnog novinarstva; promovisanje istraživanja crnogorskih naučnika, podršku istraživača obrazovnom procesu, naučne aktivnosti u koje su uključeni građani, umrežavanje sa regionalnim i međunarodnim inicijativama u oblasti nauke u društvu i rad s mladim istraživačima - talentima.

 

Potrebno je da je aktivnost imala definisan, mjerljiv i javno prezentovan rezultat u toku 2018. godine.

 

Pravo na sufinansiranje aktivnosti koje se odnose na promociju nauke i istraživanja u Crnoj Gori, ustanova – podnosilac zahtjeva, može ostvariti najviše dva puta u toku 2018. godine.

 

Podrška iz ove tačke Konkursa dodjeljivaće se u tri kategorije:

 

12.a Novi projekti koji se predlažu Ministarstvu za finansiranje

Koncepti projekata planiranih u toku 2018. godine, koji se uklapaju u cilj ove tačke Konkursa, dostavljaju se Ministarstvu do 31. marta 2018. godine u predviđenom formatu. Komisija Ministarstva će ocijeniti  dostavljene koncepte i donijeti odluku o podršci projektima, prema rang listi i raspoloživom budžetu.

Kriterijumi za dodjelu podrške:

-          Originalnost i relevantnost predložene ideje;

-          Sprovodljivost plana aktivnosti;

-          Iskustvo nosioca projekta i projektnog tima u sličnim aktivnostima i

-          Efekat na poboljšanje prisutnosti nauke i razumijevanja naučnih pitanja u crnogorskom društvu.

 

Za projekte koji su realizovani u periodu 1.01.2018. – 31.03.2018. Ministarstvo će odlučivati razmatranjem pojedinačnih prijava.

Vrijednost projekata podrške iz ovog stava iznosi do 1.500 €.

 

12.b  Projekti rada s mladim istraživačima koji imaju višegodišnju tradiciju u Crnoj Gori

Podrška će biti dodijeljena programima promocije nauke koji imaju kontinuitet u podsticanju mladih istraživača i talenata u nauci u poslednjih 5 godina i koji su ocijenjeni kao kvalitetni programi od strane Ministarstva. Visina podrške iznosi do 3.000 €. Prijave za ove projekte otvorene su cijele godine, odnosno do utroška planiranih sredstava.

 

12.c. Projekti koji su dio programa Otvorenih dana nauke

Ministarstvo nauke će podržati projekte koji se uklapaju u program Otvorenih dana nauke za 2018. godinu, koje organizuje Ministarstvo nauke, u iznosu do 1.500 €. Predlozi projekata se primaju do 31. avgusta 2018. godine, a o odobrenju projekata odlučuje organizacioni odbor Festivala.

 

Planirana sredstva za ovu tačku Konkursa iznose 60.000 €.


Gdje i kako

 Prijava se podnosi elektronski preko Portala eUprave.

 

Nakon  obavještenja, propratna dokumena će biti potrebno poslati na mail: marina.roganovic@mna.gov.me (11. a, 11. b) i djurdjina.bulatovic@mna.gov.me  (11. c).

 

Podnosioci podržanih projekata su u obavezi da nakon obavještenja o prihvatanju dostave:

1. Prateća dokumentacija – profakture / računi / promotivni materijal

2. Narativni izvještaj o realizaciji projekta

3. Finansijski izvještaj nakon realizovane aktivnosti

 Isplate će se vršiti nakon realizacije projekta i podnošenja propratne dokumentacije.

Kontakt osoba za projekte iz stava 12.a i 12.b: Marina Roganović, tel. 020/405-337, mail:  marina.roganovic@mna.gov.me

Kontakt osoba za projekte iz stava 12.c: Đurđina Bulatović, tel. 020/234-116, mail:  djurdjina.bulatovic@mna.gov.me


Korisni linkovi

Ministarstvo nauke 


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?