RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za sufinansiranje Eureka projekta

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za sufinansiranje eureka projekta


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo nauke


Opis

Ministarstvo će u 2018. godini sufinansirati projekte saradnje istraživačkih ustanova i preduzeća iz Crne Gore, koji se odnose na učešće ovih ustanova/preduzeća u svojstvu koordinatora ili partnera na EUREKA projektima.

Za projekte koji će stupiti na snagu tokom 2018. godine, Ministarstvo će ustanovi/preduzeću – koordinatoru ili partneru na projektu iz Crne Gore, u 2018. godini odobriti iznos do 15.000 € (za jednu istraživačku godinu).

Ustanova/preduzeće – koordinator ili partner na projektu iz Crne Gore, može ostvariti pravo na sufinansiranje samo jednog EUREKA projekta od strane Ministarstva nauke u toku 2018. godine. 


Gdje i kako

Podnosilac zahtjeva dostavlja:

-          Zahtjev za sufinansiranje EUREKA projekta;

-          Prijavu EUREKA projekta na crnogorskom jeziku;

-          Izjavu o usklađenosti sa uslovima Konkursa;

-          Sklopljeni ugovor o konzorcijumu partnera na projektu;i

-          Originalni obrazac za prijavu EUREKA projekata.

 

 Ministarstvo će odobriti sufinansiranje projekata u skladu sa sljedećim kriterijumima:

-          partneri moraju biti iz najmanje dvije različite zemlje sa statusom punopravnog članstva u EUREKA programu;

-          rezultat projekta mora biti novi proizvod ili tehnologija u proizvodnji; programski sistem; soj; sorta; bitno poboljšanje postojećeg proizvoda i tehnologije, prototip; nove metode; novi genetski materijal i slično;

-          usklađenost programa istraživanja sa Strategijom naučnoistraživačke djelatnosti i Strategijom inovativne djelatnosti i prioritetnim oblastima istraživanja Ministarstva nauke;

-          stepen inovativnosti projekta;

-          kvalitet i originalnost istraživačkog pristupa;

-          mogućnost transfera znanja; i

-          pristup novim tržištima.

 

Evaluacija EUREKA projekata se vrši u skladu sa standardnom metodologijom ocjenjivanja.

Neophodno je dostaviti originalne primjerke u štampanoj formi, kao i elektronsku kopiju svih navedenih dokumenata (CD u PDF formatu).

Više detalja o EUREKA programu dostupni su na zvaničnoj veb stranici: http://www.eurekanetwork.org

 

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je do kraja 2018. godine,odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 60.000 €.

 

Kontakt osoba: Ivana Lagator, tel. 020/405-371, mail: ivana.lagator@mna.gov.me


Korisni linkovi

Ministarstvo nauke


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?