РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтДозвола за стављање у промет јаког алкохолног пића
Назив услуге

 Дозвола за стављање у промет јаког алкохолног пића


Орган задужен за спровођење

 Министарство пољопривреде и руралног развоја


Надзорни орган

 Министарство пољопривреде и руралног развоја преко пољопривредног инспектора и инспектора за храну и Управа за инспекцијске послове преко тржишног инспектора


Опис

 Јако алкохолно пиће прије стављања у промет, подлијеже оцјени квалитета. Оцјена квалитета јаког алкохолног пића обухвата физичко-хемијску анализу и органолептичку оцјену.
На основу извјештаја о оцјени квалитета алкохолног пића Министарство издаје рјешење којим дозвољава или забрањује стављање јаког алкохолног пића у промет, у року од 30 дана од дана достављања извјештаја о извршеној оцјени квалитета јаког алкохолног пића


Гдје и како

 Захтјев се достављају поштом или преко архиве Министарства пољопривреде и руралног развоја у коверти на адресу:
Министарство пољопривреде и руралног развоја
Директорат за пољопривреду
Римски трг бр. 46, 81000 Подгорица
Контак особа:
Мериса Чекић
Начелница Дирекције за шеме квалитета
Телефон: 020/482-383
Маил: мериса.цекиц@мпр.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Производња јаких алкохолних пића


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Извјештаја о оцјени квалитета алкохолног пића, односно извјештај о физичко хемијској и органолептичкој анализи јаког алкохолног пића


Рок за издавање лиценце

 30 дана од дана достављања извјештаја о извршеној оцјени квалитета јаког алкохолног пића


Период важења лиценце

 До утрошка залиха/количина за које је тражена дозвола и оцјена квалитета


Услови за продужење важења лиценце

 Подношење захтјева за ново-произведене количине јаког алкохолног пића


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 На јаком алкохолном пићу за које је издато рјешење којим се дозвољава стављање у промет не смије се вршити никаква промјена. Уколико се утвди да је вршена промјена забрањује се стављање алкохолног пића у промет.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Трошак дефинише лабараторија и Комисија за органолептичко оцјењивање. Цијена лабараторијске анализе зависи од категорије јаког алкохолног пића. Административна такса још увијек није обухваћена прописима којима се регулишу административне таксе.


Корисни линкови

Министарство пољопривреде и руралног развоја 


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (1):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?