RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Upis u registar geografskih oznaka jakih alkoholnih pića
Naziv usluge

 Upis u registar geografskih oznaka jakih alkoholnih pića 


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


Nadzorni organ

 
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja preko poljoprivrednog inspektora i inspektora za hranu i Uprava za inspekcijske poslove preko tržišnog inspektora


Opis

 Upis u Registar geografskih oznaka jakih alkoholnih pića

vrši Ministarstvo na osnovu rješenja o registraciji geografske oznake.

Registar geografskih oznaka sadrži:

1) registarski broj geografske oznake jakog alkoholnog pića;

2) podatke o podnosiocu zahtjeva (naziv i sjedište odnosno ime i adresa);

3) registrovanu oznaku jakog alkoholnog pića;

4) broj i datum rješenja o registraciji;

5) datum upisa geografske oznake.


Gdje i kako

 Zahtjev se dostavljaju poštom ili preko arhive Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u koverti na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Direktorat za poljoprivredu
Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica
Kontak osoba:
Merisa Čekić
Načelnica Direkcije za šeme kvaliteta
Telefon: 020/482-383
Mail: merisa.cekic@mpr.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Proizvodnja jakih alkoholnih pića


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Zahtjev za registraciju geografske oznake sadrži:
1) podatke o podnosiocu zahtjeva (naziv i sjedište odnosno ime i adresa);
2) podatke o svakom pojedinačnom proizvođaču jakog alkoholnog pića;
3) potpis i pečat podnosioca zahtjeva.
Uz zahtjev za registraciju geografske oznake podnosi se sljedeća dokumentacija:
1) proizvođačka specifikacija jakog alkoholnog pića;
2) rješenje o upisu u registar proizvođača;
3) dozvola za stavljanje u promet;
4) dokaz (fizičko-hemijska analiza ovlašćene laboratorije) o usaglašenosti pića sa propisanim
kvalitetom koji nije stariji od jedne godine;
5) dokaz o proizvodnji proizvoda na geografskom području koje je istaknut u nazivu, ako proizvod
ima geografski prefiks;
6) dokaz o usaglašenosti jakog alkoholnog pića sa proizvođačkom specifikacijom.


Rok za izdavanje licence

 3 mjeseca od dana formiranja Komisije za registraciju geografske oznake


Period važenja licence

 Trajna ukoliko ne dođe do povrede Zakona i ukoliko proizvođačka grupa proizvodi u skladu sa proizvođačkom specifikacijom.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Brisanje iz evidencije nosilaca rješenja vrši se:
1) na zahtjev nosioca rješenja; i
2) u slučaju ukidanja ili poništavanja rješenja o korišćenju geografske oznake zbog neusaglašenosti
jakog alkoholnog pića sa proizvođačkom specifikacijom.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Upis je trenutno bez finansijskih izdataka. Administrativna taksa još uvijek nije obuhvaćena propisima kojima se regulišu administrativne takse


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o jakim alkoholnim pićima ("Službeni list CG", br. 53/2016)


Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?