РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтУпис у регистар географских ознака јаких алкохолних пића
Назив услуге

 Упис у регистар географских ознака јаких алкохолних пића 


Орган задужен за спровођење

 Министарство пољопривреде и руралног развоја


Надзорни орган

 
Министарство пољопривреде и руралног развоја преко пољопривредног инспектора и инспектора за храну и Управа за инспекцијске послове преко тржишног инспектора


Опис

 Упис у Регистар географских ознака јаких алкохолних пића

врши Министарство на основу рјешења о регистрацији географске ознаке.

Регистар географских ознака садржи:

1) регистарски број географске ознаке јаког алкохолног пића;

2) податке о подносиоцу захтјева (назив и сједиште односно име и адреса);

3) регистровану ознаку јаког алкохолног пића;

4) број и датум рјешења о регистрацији;

5) датум уписа географске ознаке.


Гдје и како

 Захтјев се достављају поштом или преко архиве Министарства пољопривреде и руралног развоја у коверти на адресу:
Министарство пољопривреде и руралног развоја
Директорат за пољопривреду
Римски трг бр. 46, 81000 Подгорица
Контак особа:
Мериса Чекић
Начелница Дирекције за шеме квалитета
Телефон: 020/482-383
Маил: мериса.цекиц@мпр.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Производња јаких алкохолних пића


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Захтјев за регистрацију географске ознаке садржи:
1) податке о подносиоцу захтјева (назив и сједиште односно име и адреса);
2) податке о сваком појединачном произвођачу јаког алкохолног пића;
3) потпис и печат подносиоца захтјева.
Уз захтјев за регистрацију географске ознаке подноси се сљедећа документација:
1) произвођачка спецификација јаког алкохолног пића;
2) рјешење о упису у регистар произвођача;
3) дозвола за стављање у промет;
4) доказ (физичко-хемијска анализа овлашћене лабораторије) о усаглашености пића са прописаним
квалитетом који није старији од једне године;
5) доказ о производњи производа на географском подручју које је истакнут у називу, ако производ
има географски префикс;
6) доказ о усаглашености јаког алкохолног пића са произвођачком спецификацијом.


Рок за издавање лиценце

 3 мјесеца од дана формирања Комисије за регистрацију географске ознаке


Период важења лиценце

 Трајна уколико не дође до повреде Закона и уколико произвођачка група производи у складу са произвођачком спецификацијом.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Брисање из евиденције носилаца рјешења врши се:
1) на захтјев носиоца рјешења; и
2) у случају укидања или поништавања рјешења о коришћењу географске ознаке због неусаглашености
јаког алкохолног пића са произвођачком спецификацијом.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Упис је тренутно без финансијских издатака. Административна такса још увијек није обухваћена прописима којима се регулишу административне таксе


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Закон о јаким алкохолним пићима ("Службени лист ЦГ", бр. 53/2016)


Корисни линкови

Министарство пољопривреде и руралног развоја 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?