RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Upis u registar oznake porijekla ili geografske oznake
Naziv usluge

 Upis u registar oznake porijekla ili geografske oznake  


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


Nadzorni organ

 
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja preko poljoprivrednog inspektora i inspektora za hranu i Uprava za inspekcijske poslove preko tržišnog inspektora


Opis

 Zahtjev za registraciju oznake porijekla ili geografske oznake podnosi se Ministarstvu. Ispunjenost uslova za registraciju oznake porijekla ili geografske oznake utvrđuje komisija za sprovođenje postupka registracije oznake porijekla ili geografske oznake poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na osnovu podnijetog zahtjeva idokumentacije, koju obrazuje Ministarstvo


Gdje i kako

 Zahtjev se dostavljaju poštom ili preko arhive Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u koverti na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Direktorat za poljoprivredu
Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica
Kontak osoba:
Merisa Čekić
Načelnica Direkcije za šeme kvaliteta
Telefon: 020/482-383
Mail: merisa.cekic@mpr.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Proizvodnja poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 
Uz zahtjev za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake podnosi se:
1) specifikacija proizvoda;
2) jedinstveni dokument koji sadrži:
- glavne elemente specifikacije: naziv i opis proizvoda, posebna pravila koja se odnose na pakovanje i označavanje i precizno definisan
prostor geografskog područja, prema potrebi;
- opis veze između proizvoda i geografske sredine ili geografskog porijekla i specifične elemente opisa
proizvoda ili metode proizvodnje koje potvrđuju tu povezanost, prema potrebi.
3) dokument o internim pravilima, unutrašnjim kontrolama i procedurama udruženja.

Zahtjev se može podnijeti samo za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake.


Rok za izdavanje licence

 60 dana od dana formiranja Komisije za registraciju oznake porijekla/geografske oznake


Period važenja licence

 Trajna ukoliko ne dođe do povrede Zakona i ukoliko proizvođačka grupa proizvodi u skladu sa proizvođačkom specifikacijom.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Rješenje o registraciji oznake porijekla, odnosno geografske oznake ukinuće se ako se u postupku ocjenjivanja usaglašenosti sa specifikacijom proizvoda utvrdi da proizvod ne ispunjava uslove iz specifikacije, odnosno da neće obezbijediti kontinuirano ispunjavanje uslova iz specifikacije proizvoda i kada najmanje sedam godina nijedan proizvod zaštićen oznakom porijekla ili geografskom oznakom nije
stavljen na tržište.
Zahtjev za ukidanje rješenja, Ministarstvu može podnijeti fizičko ili pravno lice koje ima pravni interes, sa
navođenjem razloga za ukidanje rješenja.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Troškove rada stručne komisije za registraciju oznake porijekla/geografske oznake snosi podnosilac zahtjeva. Administrativna taksa još uvijek nije obuhvaćena propisima kojima se regulišu administrativne takse.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 
Uz zahtjev za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake podnosi se:
1) specifikacija proizvoda;
2) jedinstveni dokument koji sadrži:
- glavne elemente specifikacije: naziv i opis proizvoda, posebna pravila koja se odnose na pakovanje i označavanje i precizno definisan
prostor geografskog područja, prema potrebi;
- opis veze između proizvoda i geografske sredine ili geografskog porijekla i specifične elemente opisa
proizvoda ili metode proizvodnje koje potvrđuju tu povezanost, prema potrebi.
3) dokument o internim pravilima, unutrašnjim kontrolama i procedurama udruženja.

Zahtjev se može podnijeti samo za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake.


Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?