RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Upis u registar naziva garantovano tradicionalnih specijaliteta
Naziv usluge

 Upis u registar naziva garantovano tradicionalnih specijaliteta 


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


Nadzorni organ

 
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja preko poljoprivrednog inspektora i inspektora za hranu i Uprava za inspekcijske poslove preko tržišnog inspektora


Opis

 Zahtjev za upis u Registar naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda može podnijeti samo udruženje proizvođača i/ili prerađivača garantovano tradicionalnog specijaliteta.
Udruženje može podnijeti zahtjev za registraciju samo za poljoprivredne ili prehrambene proizvode koje proizvodi ili prerađuje


Gdje i kako

 Zahtjev se dostavljaju poštom ili preko arhive Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u koverti na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Direktorat za poljoprivredu
Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica
Kontak osoba:
Merisa Čekić
Načelnica Direkcije za šeme kvaliteta
Telefon: 020/482-383
Mail: merisa.cekic@mpr.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Proizvodnja poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Zahtjev za registraciju sadrži naziv i adresu udruženja koje podnosi zahtjev za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta.
Uz zahtjev za registraciju podnosi se:
1) specifikacija proizvoda;
2) naziv i adresa kontrolnog tijela koje provjerava usaglašenost sa specifikacijom proizvoda;
3) dokaz kojim se potvrđuju tradicionalne karakteristike i posebna svojstva proizvoda;

4) dokument o internim pravilima, unutrašnjim kontrolama i procedurama udruženja.


Rok za izdavanje licence

 60 dana od dana formiranja Komisije za registraciju oznake porijekla/geografske oznake


Period važenja licence

 Trajna ukoliko ne dođe do povrede Zakona i ukoliko proizvođačka grupa proizvodi u skladu sa proizvođačkom specifikacijom.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Rješenje o registraciji naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta ukinuće se ako:

- se u postupku ocjenjivanja usaglašenosti sa specifikacijom garantovano tradicionalnog specijaliteta, utvrdi da proizvod ne ispunjava uslove iz specifikacije, odnosno da neće biti moguće kontinuirano obezbijediti ispunjavanje uslova iz specifikacije garantovano tradicionalnog specijaliteta;

- najmanje sedam godina nijedan proizvod zaštićen nazivom garantovano tradicionalnog specijaliteta nije stavljen na tržište;

- u vremenskom periodu od pet godina Ministarstvo ne dobije od kontrolnog tijela, obavještenje o provjeri usaglašenosti sa specifikacijom garantovano tradicionalnog specijaliteta.

Zahtjev za ukidanje rješenja, Ministarstvu može podnijeti pravno ili fizičko lice koje ima pravni interes, sa navođenjem razloga za ukidanje rješenja.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Troškove rada stručne komisije za registraciju naziva garantovano tradicionalnih specijaliteta snosi podnosilac zahtjeva. Administrativna taksa još uvijek nije obuhvaćena propisima kojima se regulišu administrativne takse.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Službeni list CG", br. 22/2017)


Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?