РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтМинистарство пољопривреде и руралног развоја

лого

Услуге које пружамо:

Упис у регистар назива гарантовано традиционалних специјалитета
Назив услуге

 Упис у регистар назива гарантовано традиционалних специјалитета 


Орган задужен за спровођење

 Министарство пољопривреде и руралног развоја


Надзорни орган

 
Министарство пољопривреде и руралног развоја преко пољопривредног инспектора и инспектора за храну и Управа за инспекцијске послове преко тржишног инспектора


Опис

 Захтјев за упис у Регистар назива гарантовано традиционалног специјалитета пољопривредних и прехрамбених производа може поднијети само удружење произвођача и/или прерађивача гарантовано традиционалног специјалитета.
Удружење може поднијети захтјев за регистрацију само за пољопривредне или прехрамбене производе које производи или прерађује


Гдје и како

 Захтјев се достављају поштом или преко архиве Министарства пољопривреде и руралног развоја у коверти на адресу:
Министарство пољопривреде и руралног развоја
Директорат за пољопривреду
Римски трг бр. 46, 81000 Подгорица
Контак особа:
Мериса Чекић
Начелница Дирекције за шеме квалитета
Телефон: 020/482-383
Маил: мериса.цекиц@мпр.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Производња пољопривредних и/или прехрамбених производа


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Захтјев за регистрацију садржи назив и адресу удружења које подноси захтјев за регистрацију гарантовано традиционалног специјалитета.
Уз захтјев за регистрацију подноси се:
1) спецификација производа;
2) назив и адреса контролног тијела које провјерава усаглашеност са спецификацијом производа;
3) доказ којим се потврђују традиционалне карактеристике и посебна својства производа;

4) документ о интерним правилима, унутрашњим контролама и процедурама удружења.


Рок за издавање лиценце

 60 дана од дана формирања Комисије за регистрацију ознаке поријекла/географске ознаке


Период важења лиценце

 Трајна уколико не дође до повреде Закона и уколико произвођачка група производи у складу са произвођачком спецификацијом.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Рјешење о регистрацији назива гарантовано традиционалног специјалитета укинуће се ако:

- се у поступку оцјењивања усаглашености са спецификацијом гарантовано традиционалног специјалитета, утврди да производ не испуњава услове из спецификације, односно да неће бити могуће континуирано обезбиједити испуњавање услова из спецификације гарантовано традиционалног специјалитета;

- најмање седам година ниједан производ заштићен називом гарантовано традиционалног специјалитета није стављен на тржиште;

- у временском периоду од пет година Министарство не добије од контролног тијела, обавјештење о провјери усаглашености са спецификацијом гарантовано традиционалног специјалитета.

Захтјев за укидање рјешења, Министарству може поднијети правно или физичко лице које има правни интерес, са навођењем разлога за укидање рјешења.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Трошкове рада стручне комисије за регистрацију назива гарантовано традиционалних специјалитета сноси подносилац захтјева. Административна такса још увијек није обухваћена прописима којима се регулишу административне таксе.


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Закон о шемама квалитета пољопривредних и прехрамбених производа ("Службени лист ЦГ", бр. 22/2017)


Корисни линкови

Министарство пољопривреде и руралног развоја 


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?