RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Upis u registar oznaka Viši kvalitet
Naziv usluge

 Upis u registar oznaka Viši kvalitet


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


Nadzorni organ

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja preko poljoprivrednog inspektora i inspektora za hranu i Uprava za inspekcijske poslove preko tržišnog inspektora


Opis

 Zahtjev za registraciju oznake "Viši kvalitet" može podnijeti udruženje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, fizičko lice, privredno društvo ili preduzetnik koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje poljoprivredne proizvodnje.
Udruženje može podnijeti zahtjev za registraciju samo za poljoprivredne ili prehrambene proizvode koje proizvodi ili prerađuje


Gdje i kako

 Zahtjev se dostavljaju poštom ili preko arhive Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u koverti na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Direktorat za poljoprivredu
Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica
Kontak osoba:
Merisa Čekić
Načelnica Direkcije za šeme kvaliteta
Telefon: 020/482-383
Mail: merisa.cekic@mpr.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Proizvodnja poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 
Zahtjev za registraciju oznake "Viši kvalitet" podnosi se Ministarstvu.
Zahtjev za registraciju sadrži naziv i adresu podnosioca zahtjeva koje podnosi zahtjev za registraciju oznake "Viši kvalitet".
Zahtjev sadrži podatke o:
- proizvođaču (naziv, sjedište, odnosno ime i adresa, jedinstveni matični broj, poreski broj, šifra djelatnosti i kontakt podatke);
- odgovornom licu (ime i prezime, odnosno ime i adresa i jedinstveni matični broj);
- vrsti i kategoriji proizvoda;
- odstupanju u pogledu kvaliteta.
Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija:
- dokaz o upisu u odgovarajući registar poljoprivrednih proizvođača;
- statut ili drugi dokument o osnivanju, ako zahtjev podnosi pravno lice ili udruženje;
- specifikaciju za viši kvalitet;
- procedure o vršenju interne kontrole;

- dokaz o odstupanju u pogledu kvaliteta.


Rok za izdavanje licence

 60 dana od dana formiranja Komisije za registraciju oznake porijekla/geografske oznake


Period važenja licence

 Trajna ukoliko ne dođe do povrede Zakona i ukoliko proizvođačka grupa proizvodi u skladu sa proizvođačkom specifikacijom.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Rješenje o registraciji oznake "Viši kvalitet" ukinuće se ako se u postupku ocjenjivanja usaglašenosti sa specifikacijom proizvoda utvrdi da proizvod ne ispunjava uslove iz specifikacije, odnosno da se neće obezbijediti kontinuirano ispunjavanje uslova iz specifikacije proizvoda i kada najmanje pet godina nijedan proizvod zaštićen oznakom "Viši kvalitet" nije stavljen na tržište.
Zahtjev za ukidanje rješenja Ministarstvu može podnijeti fizičko ili pravno lice koje ima pravni interes, sa navođenjem razloga za ukidanje rješenja.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Troškove rada stručne komisije za registraciju oznake "Viši kvalitet", plaća podnosilac zahtjeva. Administrativna taksa još uvijek nije obuhvaćena propisima kojima se regulišu administrativne takse


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Službeni list CG", br. 22/2017)

 


Korisni linkovi

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?