RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Odobrenje za korištenje oznake „Sa moje farme“
Naziv usluge

 Odobrenje za korištenje oznake „Sa moje farme“ 


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


Nadzorni organ

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja preko poljoprivrednog inspektora i inspektora za hranu i Uprava za inspekcijske poslove preko tržišnog inspektora


Opis

 Odobrenje za korišćenje oznake "Sa moje farme" za označavanje poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda izdaje Ministarstvo na osnovu podnijetog zahtjeva.
Zahtjev može podnijeti fizičko lice, privredno društvo ili preduzetnik koje je upisano u odgovarajući registar za
obavljanje poljoprivredne proizvodnje.
Privredno društvo može podnijeti zahtjev za korišćenje oznake "Sa moje farme" pod uslovom da ima manje od tri
zaposlena i da promet na godišnjem nivou ne prelazi 200.000,00 eura


Gdje i kako

 Zahtjev se dostavljaju poštom ili preko arhive Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u koverti na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Direktorat za poljoprivredu
Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica
Kontak osoba:
Merisa Čekić
Načelnica Direkcije za šeme kvaliteta
Telefon: 020/482-383
Mail: merisa.cekic@mpr.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Proizvodnja poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Zahtjev sadrži podatke o:
1) proizvođaču (naziv, sjedište, odnosno ime i adresa, jedinstveni matični broj, poreski broj, šifra djelatnosti i kontakt podatke);
2) odgovornom licu (ime i prezime, odnosno ime i adresa i jedinstveni matični broj);
3) vrsti i kategoriji proizvoda;
4) opisu poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, uključujući, opis sirovine u pogledu osnovnih fizičkih, hemijskih, mikrobioloških ili organoleptičkih karakteristika tog proizvoda;
5) opisu metode proizvodnje ili prerade.


Rok za izdavanje licence

 30 dana od dana prijema zahtjeva


Period važenja licence

 Trajna ukoliko ne dođe do povrede Zakona


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Odobrenje za korišćenje oznake "Sa moje farme" ukinuće se ako se utvrdi da poljoprivredni i/ili prehrambeni proizvod ne ispunjava uslove zakona.
Zahtjev za ukidanje odobrenja za korišćenje oznaka "Sa moje farme" Ministarstvu može podnijeti fizičko ili pravno lice koje ima pravni interes, sa navođenjem razloga za ukidanje rješenja.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Nema troškova. Administrativna taksa još uvijek nije obuhvaćena propisima kojima se regulišu administrativne takse.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Službeni list CG", br. 22/2017)Korisni linkovi

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?