RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Rješenje kojim se dozvoljava stavljanje vina u promet
Naziv usluge

 Rješenje kojim se dozvoljava stavljanje vina u promet


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


Opis

-          Prije stavljanja vina u promet, potrebno je izvršiti kontrolu kvaliteta vina: laboratorijska analiza i organoleptička ocjena kvaliteta.

-          Na osnovu rezultata analize donosi se rješenje o dozvoli ili zabrani stavljanja vina u promet.

-          Samo vino, u količini i pod nazivom navedenim u Rješenju, može se staviti u promet.


Gdje i kako

Preporučeno putem pošte na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Rimski trg 46, 81000 Podgorica


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Proizvodnja vina


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Za dobijanje Rješenja kojim se dozvoljava stavljanje vina u promet, potrebno je dostaviti:

1)      Zahtjev za kontrolu kvaliteta vina radi stavljanja u promet (popunjen obrazac);

2)      Prateći dokument o porijeklu grožđa (ukoliko je za proizvodnju vina korišćeno kupljeno grožđe)


Rok za izdavanje licence

 20 dana od dana prijema zahtjeva shodno odredbama ZUP-a. 


Period važenja licence

 Za mlado vino 3 mjeseca, a za ostale kategorije vina na neodređeno vrijeme.
U slučaju izvoza vina, rezultati analize na osnovu kojih se donosi rješenje o dozvoli stavljanja vina u promet ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.


Uslovi za produženje važenja licence

 Za određeno vino, može se donijeti novo Rješenje, ukoliko  se kroz vinarsku evidenciju utvrdi da određene zalihe vina mogu nositi nakon određenog vremena neki od tradicionalnih termina, npr.: arhivsko vino, rezerve, odležalo u drvenim buradima xx godina i sl., a koje nijesu mogle imati u momentu donošenja Rješenja.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 1)      Licenca se oduzima, ukoliko se utvrdi da su na vinu vršene promjene nakon donošenja Rješenja kojim se dozvoljava stavljanje vina u promet.
 2) Licenca prestaje da važi, u skladu s definicijama proizvoda od grožđa po Zakonu o vinu („Sl. list CG“, br. 41/16) i Pravilniku o kvalitetu, označavanju, pakovanju i predstavljanju vina i drugih proizvoda od grožđa („Sl. list CG“, br. 92/17), za:
- „Mlado vino”, jer ono  može biti u prometu do 31. marta u godini koja slijedi odmah poslije godine u kojoj je ubrano grožđe od kojeg je u cjelosti to vino proizvedeno;
- ostala vina, ako se nakon određenog perioda, njihova zaliha označi nekim od tradicionalnih termina, npr.: arhivsko vino, rezerve, odležalo u drvenim buradima xx godina i sl.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Naknada za organoleptičku ocjenu vina i drugih proizvoda od grožđa plaća se u  iznosu od 35 € po uzorku.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Od dokumentacije prilaže se sljedeće:


1)      Zahtjev za kontrolu kvaliteta vina radi stavljanja u promet (popunjen obrazac);

2)      Prateći dokument o porijeklu grožđa (ukoliko je za proizvodnju vina korišćeno kupljeno grožđe).


Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede 

Ocjena kvaliteta vina 


Napomena

 Zahtjev za dobijanje Rješenja kojim se dozvoljava stavljanje vina u promet može da dostavi samo lice koje je upisano u Vinogradarski registar i koje vodi evidenciju ulaza i izlaza proizvoda.
Prije dostavljanja zahtjeva, proizvođač treba da dostavi u zakonom definisanim rokovima: Izjavu o berbi i izjavu o proizvodnji (do 15. januara za tržišnu godinu) i Izjavu o zalihama (do 10. septembra za tržišnu godinu).


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?