RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Prijava stručnih lica i istaknutih stručnjaka za učešće u radu komisije za provjeru znanja sposobnosti, kompetencija i vještina i komisije za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

 Prijava stručnih lica i istaknutih stručnjaka za učešće u radu komisije za provjeru znanja sposobnosti, kompetencija i vještina i komisije za provjeru kompetencija, znanja i sposobnost


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za kadrove


Opis

U skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (Sl.list Crne Gore, br. 02/18) i Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima ( Sl.list Crne Gore, br. 50/18), Uprava za kadrove objavljuje javni poziv za izbor stručnih lica u odgovarajućoj oblasti rada i istaknutih stručnjaka u odgovorajućoj oblasti rada, radi sačinjavanja liste stručnih lica, odnosno istaknutih stručnjaka koji će biti članovi Komisije za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, odnosno Komisije za provjeru komptencija, znanja i sposobnosti.

Stručna lica u odgovarajućoj oblasti rada koja se traži oglasom učestvovaće  u radu Komisije za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za kandidate koji ispunjavaju uslove internog, odnosno javnog oglasa, a u Komisiji za provjeru komptencija, znanja i sposobnosti za kandidate koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta iz kategorije visoki rukovodni kadar i javnog konkursa za popunu radnog mjesta starješine organe uprave, učestvovaće istaknuti stručnjak u odgovarajućoj oblasti rada koja se traži konkursom.

Stručnim licima i istaknutnim stručnjacima pripada naknada za rad u Komisiji.

Uslovi:

Stručna lica moraju imati:

- najmanje VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja;

- najmanje 8 godina radnog iskustva u odgovarajućoj oblasti rada;

- stručna usavršavanja i angažman u odgovarajućoj oblasti rada.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

-       diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja;

-       CV  i uvjerenje o radnom iskustvu koje sadrži reference i detaljni opis poslova u određenoj oblasti

-       uvjerenje ili sertifikati o završenom stručnom osposobljavanju i usavršavanju.

 

Istaknuti stručnjaci moraju:

- imati najmanje VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja;

- imati najmanje 10 godina radnog iskustva u odgovarajućoj oblasti rada;

- i biti predstavnici ustanove visokog obrazovanja ili određenog profesinoalnog udruženja.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

-       diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja;

-       CV  i uvjerenje o radnom iskustvu koje sadrži reference i detaljni opis poslova u određenoj oblasti

-       uvjerenje/potvrada da je kandidat predstavnik ustanove visokog obrazovanja ili određenog profesionalnog udruženja 


Gdje i kako

Rok za prijavu teče od dana objave javnog poziva, (24.07.2018. godine) i traje 20 dana. Prijava se vrši putem portal eUprava, elektronskim putem.

KONTAKT

Za dodatne informacije možete kontaktirati Biljanu Nedović ili Natašu Vujović na broj telefona 020/202-291.

 


Korisni linkovi

Uprava za kadrove 


Pravna podloga

 Zakon o državnim službenicima i namještenicima (Sl.list Crne Gore, br. 02/18) i Uredba o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima ( Sl.list Crne Gore, br. 50/18)


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?