РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтПријава стручних лица и истакнутих стручњака за учешће у раду комисије за провјеру знања способности, компетенција и вјештина и комисије за провјеру компетенција, знања и способности

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

 Пријава стручних лица и истакнутих стручњака за учешће у раду комисије за провјеру знања способности, компетенција и вјештина и комисије за провјеру компетенција, знања и способност


Орган задужен за спровођење

 Управа за кадрове


Опис

У складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима (Сл.лист Црне Горе, бр. 02/18) и Уредбом о критеријумима и ближем начину спровођења провјере знања, способности, компетенција и вјештина за рад у државним органима ( Сл.лист Црне Горе, бр. 50/18), Управа за кадрове објављује јавни позив за избор стручних лица у одговарајућој области рада и истакнутих стручњака у одговорајућој области рада, ради сачињавања листе стручних лица, односно истакнутих стручњака који ће бити чланови Комисије за провјеру знања, способности, компетенција и вјештина, односно Комисије за провјеру комптенција, знања и способности.

Стручна лица у одговарајућој области рада која се тражи огласом учествоваће  у раду Комисије за провјеру знања, способности, компетенција и вјештина за кандидате који испуњавају услове интерног, односно јавног огласа, а у Комисији за провјеру комптенција, знања и способности за кандидате који испуњавају услове јавног конкурса за попуну радног мјеста из категорије високи руководни кадар и јавног конкурса за попуну радног мјеста старјешине органе управе, учествоваће истакнути стручњак у одговарајућој области рада која се тражи конкурсом.

Стручним лицима и истакнутним стручњацима припада накнада за рад у Комисији.

Јавним позивом траже се стручна лица и истакнути стручњаци у следећим областима рада: својинско-правни односи, државна имовина, премјер и катастар непокретности, експропријација земљишта, заложна права на имовини, повраћај и обештећење по основу одузетих права; финансије - јавни приходи (царине, порези, доприноси, таксе, накнаде и др.); рад, запошљавање и социјална политика; унутрашњи послови и послови управе полиције; државна управа, локална самоуправа, е-управа, управни надзор; службенички систем; култура и медији; просвјета, наука и спорт; поморство, саобраћај и телекомуникације; пољопривреда, рурални развој, шумарство и водопривреда; уређење простора, одрживи развој и туриза; слободан приступ информацијама, јавне набавке и заштита података о личности; заштита конкуренције и заштита потрошача; инспекцијски надзор; правосуђе и систем здравствене заштите и систем здравственог осигурања

Имајући у виду да за неке специфичне области рада не постоји довољан број стручних лица и истакнутих стручњака, посебно се позивају, да се пријаве на Јавни позив, стручна лица и истакнути стручњаци у следећим областима рада:

· Архитектура

· Биохемија

· Дефектологија

· Грађевинарство

· Енергетика

· Геодезија

· Геологија

· Хидрометеорологија и сеизмологија

· Информационе технологије

· Култура и медији

· Медицина

· Метрологија

· Наука

· Поморство, саобраћај и телекомуникације

· Пољопривреда, рурални развој, шумарство и водопривреда

· Рударство

· Уређење простора, одрживи развој и туризам

· Ветерина

· Заштита природе и животне средине


Услови:

 

Стручна лица морају имати:

- најмање ВИИ 1 ниво квалификације образовања;

- најмање 8 година радног искуства у одговарајућој области рада;

- стручна усавршавања и ангажман у одговарајућој области рада.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-  диплома или увјерење о завршеном нивоу и врсти образовања;

-  ЦВ  и увјерење о радном искуству које садржи референце и детаљни опис послова у одређеној области

-  увјерење или сертификати о завршеном стручном оспособљавању и усавршавању.

 

Истакнути стручњаци морају имати:

- имати најмање ВИИ 1 ниво квалификације образовања;

- имати најмање 10 година радног искуства у одговарајућој области рада;

- и бити представници установе високог образовања или одређеног професиноалног удружења.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- диплома или увјерење о завршеном нивоу и врсти образовања;

- ЦВ  и увјерење о радном искуству које садржи референце и детаљни опис послова у одређеној области

- увјерење/потврада да је кандидат представник установе високог образовања или одређеног професионалног удружења Гдје и како

Рок за пријаву тече од дана објаве Јавног позива, (7. мај 2019. године) и траје до 15. јуна 2019. године. Пријава се врши путем портал еУправа, електронским путем.

За додатне информације можете контактирати службеницу Управе за кадрове,  Владану Мирановић, на број телефона: 067/885-558.Корисни линкови

Управа за кадрове 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (6):

Да (3):
Не (1):
Дјелимично (2):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?