RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u objektu tvrde gradnje, privremenom i pokretnom objektu
Naziv usluge

Odobrenje


Organ zadužen za sprovođenje

Sekretarijat za  rad, mlade i  socijalno  staranje


Nadzorni organ

Turistički inspektor, glavni  administrator


Opis licence

Odobrenje  za obavljanje  ugostiteljske  djelatnosti  u objektu tvrde  gradnje, privremenom i pokretnom objektu


Gdje i kako podnijeti zahtjev za licencu

Zahtjev  se podnosi na  šalteru Sekretarijata, ul.Vuka  Karadžića  br. 16, ili na  E-mail  Sekretarijata.

Kontakt  osobe:  Mirjana  Perović  625-205;

Nevenka Vukčević i Maja  Bagarić 625-063;

Katnić Nataša 625-686;

Šalter 447-109; 

FAX tel.447-160 i 625-724;  E-mail:sekretarijat.rms@podgorica.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

Ugostiteljstvo


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Prepis  lista  nepokretnosti i ugovor o zakupu  za objekat  ovjeren kod  suda ili notara, rješenje o lokaciji  ako  se  radi  o privremenom i pokretnom objektu; zaključen ugovor o  radu  i dokaz o završenom četvrtom nivou kvalifikacija, podnivo IV1, nacionalnog  okvira  kvalifikacija za poslovodju  i popunjen obrazac  za  upis  u  CTR


Rok za izdavanje licence

20 dana


Period važenja licence

Neograničen


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Rješenje o prestanku obavljanja  djelatnosti donosi  se po zahtjevu imaoca  odobrenja, a  razlog  prestanka  nije  bitan. Oduzimanje  odobrenja  nije predvidjeno.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Administrativna  taksa  3 eura za zahtjev, a za  rješenje zavisi od korisne površine objekta i to:

a)      do 50 m2 – 30 eura

b)      od  50  do 200 m2 – 50 eura

c)      preko 200 m2 – 75 eura

za  kioske i pokretne objekta  10 eura


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Član 72 stav1tačka2 alineja 6,tačka 3alineja1,2,3 i tačka4,član73 stav  4 i član 74 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu (“Sl.list  (CG”, br.  2/18,  4/18 i 13/18)


Korisni linkovi

www.podgorica.me


Napomena

Dokaz o registraciji u Centralni registar privrednih subjekata pribavlja se po službenoj dužnosti


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?