RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Rješenje vodna saglasnost
Naziv usluge

Rješenje vodna saglasnost


Organ zadužen za sprovođenje

Sekretarijat za  rad, mlade i  socijalno  staranje


Nadzorni organ

Inspektor  za  vode  i glavni  administrator


Opis

Rješenje  kojim se  izdaje  vodna  saglasnost  nakon ispunjenja  vodnih  uslova  po  izdatom rješenju.


Gdje i kako podnijeti zahtjev za licencu

Zahtjev  se podnosi na  šalteru Sekretarijata, ul.Vuka  Karadžića  br. 16, ili na  E-mail  Sekretarijata.

Kontakt  osobe:  Mima  Boričić  625-718;

 Šalter 447-109; 

FAX tel.447-160 i 625-724;E-mail:sekretarijat.rms@podgorica.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

Vodoprivreda


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Rješenje  o utvrdjivanju  vodnih uslova, glavni  projekat  (elaborat) za  objekat , rješenje  iz CRPS  za  organizaciju koja  je  uradila projektnu dokumentaciju, licencu inžinjerske  komore  CG  za  ovlašćenog  projektanta  i  vršioca  unutrašnje  i  tehničke kontrole  (revidenta  tehničke  dokumentacije),  saglasnost  JP “Vodovod i kanalizacija” da  se objekat  priključi  na javni vodovod i kanalizaciju ( ukoliko su isti izradjeni), potvrda  JP “Vodovod i kanalizacija”  da u  blizini objekta  ne postoji javni  vodovod, odnosno kanalizacija.


Rok za izdavanje licence

Nije propisan poseban rok ,pa se rješenje donosi u roku od 30 dana u skladu sa ZUP-om.


Period važenja licence

2 godine


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Administrativna  taksa  3 eura za zahtjev,  

i 150 eura  za   rješenje .Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Nijesu propisani


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Član  118 Zakona o vodama
(“Službeni list RCG”, br.  27/07 i “Službeni list  CG  br.  32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17 i  80/17). 


Korisni linkovi

 www.podgorica.me


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?