RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Rješenje vodna dozvola
Naziv usluge

Rješenje vodna dozvola


Organ zadužen za sprovođenje

Sekretarijat za  rad, mlade i  socijalno  staranje


Nadzorni organ

Inspektor  za  vode  i glavni  administrator


Opis

Rješenje  kojim se  izdaje  vodna  dozvola  za objekat  izgradejn  nakon  vodne  saglasnosti .   


Gdje i kako podnijeti zahtjev za licencu

Zahtjev  se podnosi na  šalteru Sekretarijata, ul.Vuka  Karadžića  br. 16, ili na  E-mail  Sekretarijata.

Kontakt  osobe:  Mima  Boričić  625-718;

 Šalter 447-109; 

FAX tel.447-160 i 625-724;  E-mail:sekretarijat.rms@podgorica.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

Vodoprivreda


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Rješenje  o  izdavanju  vodne  saglasnosti, izvještaj o  tehničkom prijemu objekta,   rješenje  iz CRPS  za  organizaciju koja  je  uradila  tehnički prijem  vodnog  objekta, licencu  inžinjerske komore  za  vršioca  tehničke  kontrole, rješenje  Ministarstva  ekonomije  za  organizaciju  koju  je uradila  tehnički prijem  i rješenje Ministarstva  ekonomije  za  vršioca  tehničke  kontrole.


Rok za izdavanje licence

Nije propisan poseban rok ,pa se vodna dozvola izdaje u roku od 30 dana ,u skladu sa ZUP-om.


Period važenja licence

Do  10  godina 


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Pravo stečeno na osnovu izdate vodne dozvole prestaje:1)istekom roka na koji je vodna dozvola izdata;2)ako se imalac vodne dozvole odrekne prava iz vodne dozvole;3)ako se pravo iz vodne dozvole ne vrši bez opravdanih razloga duže od jedne godine,odnosno kraće vrijeme u skladu sa ugovorom o koncesiji ,vodnom dozvolom ili propisom;4)zbog prestanka obavljanja djelatnosti za koju ue vodna dozvola izdata;5)ukoliko korisnik ne  poštuje uslove određene vodnom dozvolom;6)brisanjem imaoca vodne dozvole iz CRPS.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Administrativna  taksa  3 eura za zahtjev,  

i 250 eura  za   rješenje 


Korisni linkovi

www.podgorica.me


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Član  120 Zakona o vodama

(“Službeni list RCG”, br.  27/07 i “Službeni list  CG  br.  32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17 i  80/17). 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?