RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Odobrenje –trajna ili privremena prenamjena poljoprivrednog zemljišta
Naziv usluge

Odobrenje- trajna ili privremena prenamjena poljoprivrenog zemljišta


Organ zadužen za sprovođenje

Sekretarijat za  rad, mlade i  socijalno  staranje


Nadzorni organ

Poljoprivredni inspektor  i  glavni  administrator


Opis

Rješenje  kojim se  odobrava  privremeno  ili trajno korišćenje  poljoprivrednog  zemljišta  u  nepoljoprivredne  svrhe.   


Gdje i kako podnijeti zahtjev za licencu

Zahtjev  se podnosi na  šalteru Sekretarijata, ul.Vuka  Karadžića  br. 16, ili na  E-mail  Sekretarijata.

Kontakt  osobe:  Mima  Boričić  625-718;

 Šalter 447-109; 

FAX tel.447-160 i 625-724; E-mail:sekretarijat.rms@podgorica.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

Poljoprivreda


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Prepis  lista  nepokretnosti  Uprave za nekretnine  kao  dokaz  vlasništva  nad  poljoprivrednim zemljištem  čija  se  prenamjena  odobrava.


Rok za izdavanje licence

Nije propisan ,pa se rješenje izdaje po ZUP-u u roku od 30 dana


Period važenja licence

Trajanje  rješenja  vezuje  se  za  rok izdatog  rješenja o lokaciji lokalnog  organa  uprave kojim  se odobrava  postavljanje montažnog  privrednog objekta, a trajna  prenamjena   poljoprivrednog  zemljišta  se može vršiti samo na osnovu  planske dokumentacije.


Uslovi za produženje važenja licence

Isti kao za izdavanje


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Rješenje o prestanku i oduzimanju odobrenja  nije propisano.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Administrativna  taksa  3 eura za zahtjev,  i 50 eura  za   rješenje.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Član  20 i 21 Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni list RCG”, br.  15/92, 59/92, 27/94 i “Službeni list CG”, br.  73/10 i 32/11) 


Napomena

Dokaz o pokrenutom postupku izdavanja rješenja o lokaciji pred nadležnim organom lokalne uprave, pribavlja se po službenoj dužnosti. 


Korisni linkovi

www.podgorica.me


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?