RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Građevinska dozvola za složene inženjerske objekte
Naziv licence

Građevinska dozvola za složene inženjerske objekte


Naziv institucije koja daje licencu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za građevinarstvo


Naziv regulatornog tijela

Direkcija za izdavanje dozvola


Zakonski osnov

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ( Službeni list Crne Gore  br.64/17 i 44/18)
Zakon o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17)


Da li postoji originalni zahtjev za podnošenje

OBRAZAC 24 - za građevinske dozvole za složene inženjerske objekte


Dokumentacija

Uz OBRAZAC 24 se prilaže dokumentacija shodno članu 181 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata


Taksa - Naknada (iznos)

Za izdavanje građevinskih  dozvola se ne plaćaju  takse


Rok za rješavanje, navesti da li postoji ćutanje je odobravanje

Za građevinske dozvole za složene inženjerske  objekte je 30 dana kada se građevinska  dozvola izdaje na Idejni projekat I 60 dana kada se uzdaje na Glavni projekat i kada je potrebna da se vrši  procjena uticaja na životnu sredinu zbog izgradnje predmetnog objekta


Da li je licenca prenosiva

Građevinska dozvola se prenosi  na drugog investitora a shodno članu 94 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata


Razlozi za prestanak važenja

Za Građevinske dozvole za složene inženjerske objekte Zakonom nije utvrđen rok važenja


Pravo žalbe i rok za žalbu

Za građevinske dozvole se podnosi tužba Upravnom sudu u roku od 20 dana, nema žalbe jer rješenja su konačna


Opis koraka koje podnosilac mora da sprovede za izdavanje licence

Uz navedene obrasce se prilaže potrebna dokumentacija I navode potrebni podaci a onda organ po službenoj dužnosti pribavlja dokaze propisane zakonom – mišljenja, saglasnosti i dr. dokaze od nadležnih organa za tehničke uslove


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?